Playlisty Kecárna
Reklama

Welcome Home - text, překlad

playlist Playlist
Life is what you make it
Don't you ever waste it
Live each moment, everyday
Don't let time just fade away
Život je, jaký si ho uděláš
Neplýtvej jím
Žij každý moment, každý den
Nenech čas vyblednout
Don't ask for permission
Get out of that prison
Make your dreams reality
Be the one you want to be
Neptej se na povolení
Vystup z toho vězení
Proměň své sny v realitu
Buď tím, kým chceš být
We are all in that race
To find the hot spot of full grace
It's a place that we all know
Všichni jsme v té jízdě
Najít horké místo plné milosti
Je to místo, které všichni známe
Welcome home - here's your sanctuary
Come right on - no entrance fee
Welcome home - to your club extraordinary
Life is what you make it
Don't you waste it - welcome home
Welcome home
Vítej doma - tady je tvé útočiště
Pojď dál - bez vstupného
Vítej doma - v tvém mimořádném klubu
Život je, jaký si ho uděláš
Neplýtvej jím - vítej doma
Vítej doma
Cut the strings that gag you
Fuck all things that keep you
Down down down - down on the ground
Beat off the dust and get your crown
Přestřihni strunu, která tě umlčuje
Kurva všechny věci, které tě drží
Dole dole dole - dole na zemi
Odrazit prach a dostaň svou korunu
It's your life so live it
Use your time - no limit
You're the writer of your tale
Don't be afraid to fail!
Je to tvůj život, tak ho žij
Použij svůj čas - žádný limit
Ty jsi autor svého příběhu
Neboj se selhání!
So take another round
Be the new king of this town
It's that place that we all know
Tak si dej další kolo
Buď nový král města
To je to místo, které všichni známe
Welcome home - here's your sanctuary
Come right on - no entrance fee
Welcome home - to your club extraordinary
Life is what you make it
Don't you waste it - welcome home
Welcome home
Vítej doma - tady je tvé útočiště
Vítej doma - v tvém mimořádném klubu
Život je, jaký si ho uděláš
Neplýtvej jím - vítej doma
Vítej doma
If you can make it there
You can make it anywhere
It's that place that we all know
Když to můžeš udělat tady
Můžeš to udělat kdekoli
To je to místo, které všichni známe
Welcome home - here's your sanctuary
Come right on - no entrance fee
Welcome home - to your club extraordinary
Life is what you make it
Don't you waste it
Vítej doma - tady je tvé útočiště
Pojď dál - bez vstupného
Vítej doma - v tvém mimořádném klubu
Život je, jaký si ho uděláš
Neplýtvej jím
Welcome home - here's your sanctuary
Come right on - no entrance fee
Welcome home - to your club extraordinary
Vítej doma - tady je tvé útočiště
Pojď dál - bez vstupného
Vítej doma - v tvém mimořádném klubu
Life is what you make it
Don't you ever waste it
Fight for every minute
Spread your wings and get it on - welcome home
Welcome home
Welcome home
Welcome home
Život je, jaký si ho uděláš
Neplýtvej jím
Bojuj za každou minutu
Roztáhni křídla a nastup - vítej doma
Vítej doma
Vítej doma
Vítej doma
Life is what you make it Život je, jaký si ho uděláš

Text přidala WinterFox15

Překlad přidala NatyHll

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

RISE

Reklama

The Unity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.