Playlisty Kecárna
Reklama

The Storm - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We see inside our eyes,
A moon that's growing wide
And this could be our very last goodbye
Vidíme uvnitř našich očí,
Měsíc co dorůstá
A tohle by mohlo být naše poslední sbohem
We're running out of time
Our dreams seem to be over
We're coming to an end
Dochází nám čas
Naše sny se zdají být pryč
Docházíme do cíle
We're moving like the clouds
We're lost and never found
But there must be a meaning in the end
Pohybujeme se jako mraky
Jsme ztraceni a nikdy nenalezeni
Ale musí tu být význam na konci
I miss your touch, your skin
I'm trying to surrender
Broken hearts always mends
Chybí mí tvůj dotek, tvá kůže
Snažím se přežít
Zlomená srdce se vždy spraví
We try to hold on but we still fall apart
But I wanna hold you!
Those days of joy seem to be very far
Please tell me where they have gone
Snažíme se vydržet ale stále se rozpadáme
Ale já tě chci držet!
Tyhle dny radosti se zdají být velmi rychlé
Prosím, řekni mi, kam odešli
We still can't find the meaning of it all
We heard the call but not the warning
There must have been a reason
For the storm on our way
Stále nemůžeme najít význam toho všeho
Slyšeli jsme volání, ale ne varování
Musí tu mít důvod
Bouřky na naší cestě
And tell me in this war
What we are fighting for?
We should have known that's just unbearable
A řekni mi v téhle válce
Pro co bojujeme?
Měli bychom vědět, že je to prostě nesnesitelné
We've lost our feelings on this journey to forever
Now pain's so close to pleasure
Ztratili jsme naše city na tomto dobrodružství navždy
Nyní je bolest tak blízko potěšení
Just try to move on but my world's getting dark
I wanna hold you!
Just take my hand for one moment again
And jump into this storm
Jen jsem se pokusil posunout dopředu, ale můj svět tmavne
Chci tě držet!
Prostě vezmi mou ruku na chvilku znovu
A skoč do bouřky
We still can't find the meaning of it all
We heard the call but not the warning
There must have been a reason
For the storm on our way
Stále nemůžeme najít význam toho všeho
Slyšeli jsme volání, ale ne varování
Musí tu mít důvod
Bouřky na naší cestě
And tell me in this war
What we are fighting for?
We should have known that's just unbearable
A řekni mi v téhle válce
Pro co bojujeme?
Měli bychom vědět, že je to prostě nesnesitelné
Just try to move on but my world's getting dark
I wanna hold you!
Just take my hand for one moment again
And jump into this storm
Jen jsem se pokusil posunout dopředu, ale můj svět tmavne
Chci tě držet!
Prostě vezmi mou ruku na chvilku znovu
A skoč do bouřky
We still can't find the meaning of it all
We heard the call but not the warning
There must have been a reason
For the storm on our way
Stále nemůžeme najít význam toho všeho
Slyšeli jsme volání, ale ne varování
Musí tu mít důvod
Bouřky na naší cestě
And tell me in this war
What we are fighting for?
We should have known that's just unbearable
A řekni mi v téhle válce
Pro co bojujeme?
Měli bychom vědět, že je to prostě nesnesitelné

Text přidala WinterFox15

Video přidala WinterFox15

Překlad přidala NatyHll

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

RISE

Reklama

The Unity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.