Playlisty Kecárna
Reklama

L.I.F.E. - text, překlad

playlist Playlist
I don't wanna fear you
I just wanna free my heart and let it out
I just wanna feel you
This time I ain't gonna let you down
Nechci se tě bát
Jenom chci osvobodit své srdce a vypustit
Jenom tě chci cítit
Tentokrát tě nezklamu
I just couldn't see it
Never wanted to hurt you bad and waste your time
Now I really need you
Believe me, still we shine
Jen jsem to neviděl
Nikdy jsem ti nechtěl hodně ublížit a plýtvat tvým časem
Nyní tě opravdu potřebuji
Věř mi, stále záříme
I never tried to wash away all the glorious, precious time
I really want you with me tonight
Nikdy jsem nezkusil smýt všechen slavný, drahocenný čas
Opravdu tě dnes v noci chci sebou
And fly away, far away
Leaving all those bad things behind
I'm gonna fly away, far away
'cause this is surely the best time of our life
A odletět, daleko
Nechat všechny ty špatné věci za sebou
Odletím, daleko
Protože tohle je určitě nejlepší čas našeho života
Still can't find the reason
The reason why we've lost ourselves in a sea of lies
I'm fighting with my demons
It feels like I'm lost and blind
Stále nemohu najít důvod
Důvod, proč jsme ztratili sebe v moři lží
Bojuji s mými démony
Zdá se, jako bych byl ztracený a slepý
But now I really see it
All the dreams we shades were not a waste of time
Because they really fed me
awakening me in this life
Ale nyní to opravdu vidím
Všechny ty sny, které jsme stínily, nebyly plýtváním času
Protože mě opravdu nasytily
Buzením mě v tomto životě
I really cannot forget the taste of that glorious perfect time
I still can see the sky of that night
Opravdu nemohu zapomenout tu chuť slavného dokonalého času
Stále mohu vidět nebesa té noci
... to fly away, far away
Leaving all those bad things behind
I'm gonna fly away, far away
'cause this is surely the best night of our life
...odletět, daleko
Nechat všechny ty špatné věci za sebou
Odletím, daleko
Protože tohle je určitě nejlepší čas našeho života
Like a dream when's almost over
You can feel the fading pain
and two souls are just aware that they can find another way
'cause just like holy water your smile can ease my pain
Jako sen, když je skoro pryč
Cítíš vadnoucí bolest
a dvě duše jsou si vědomi, že mohou najít další cestu
Protože tak jako svatá voda, tvůj úsměv může zmírnit bolest
Fly away, far away
Leaving all those bad things behind
I'm gonna fly away, far away
'cause this is surely the best night of our life
Odletět, daleko
Nechat všechny ty špatné věci za sebou
Odletím, daleko
Protože tohle je určitě nejlepší čas našeho života

Text přidala WinterFox15

Překlad přidala NatyHll

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

RISE

Reklama

The Unity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.