Playlisty Kecárna
Reklama

I Love You More (Than You Like Me) - text, překlad

playlist Playlist
We haven't even started and it's almost the end
We never talked it over, in fact we never said anything
Two of the same kind of sorts hiding thoughts
As the small talk ebbs away the silence is awkward
You hardly even know me and I'm starting to show that
I hardly even know you but I like what I know
I want to talk about it but I quake in my skin
It'll only push you further into making decisions
You want to like me but you were likely undecided
The voice inside me's always right which is why the awkward silence
Not gonna risk losing you
Which is why I'm never gonna woo you
Jestě jsme nezačali a už to skoro končí
Nikdy jsme o tom nemluvili, ve skutečnosti jsme nikdy neřekli nic.
Dva stejné druhy skrývaných myšlenek
Jako odliv povídání, to ticho je trapné.
Sotva mě znáš a já začínám ukazovat že
sotva tě znám, ale líbí se mi, co vím
Chci o tom mluvit, ale chvěji se ve své kůži
Bude to na tebe jen další tlak do rozhodování
Chceš mě mít ráda, ale byla jsi pravděpodobně nerozhodná
Hlas uvnitř mě má vždycky pravdu, což je důvod, proč je trapné ticho
Neriskovat tvoji ztrátu
je důvodem, proč jsem se ti nikdy nedvořil.
I think I love you more than you like me
Although I'm never surer maybe I should want to be blind
I think I love you more than you like me
Because this is even crossing my mind

Myslím, že tě miluji více, než ty máš ráda mě
Ačkoliv jsem si nikdy nebyl jistější, možná bych měl chtít být slepý.
Myslím, že tě miluji více, než ty máš ráda mě
Protože to je i, co prochází mou myslí.
Any other day and you'd have not looked twice
The joking went along with my roll of the dice
Purely by chance I happened on feeling
Really confident around the place and people
You caught a no-hitter hitting winning strokes
I never am a winner, I'm a lonely bloke
Acting exciting like a man for a while
Until you realized I can act like a child
Eternal optimism is spurring me onto think that acting on yearnings like this
Might lead me to learn a secret
But I don't really know
Or why I think so
It's just a good hunch, hunches are always right though
Jakýkoliv jiný den by ses nepodívala dvakrát
Žerty šly společně s mým hodem kostkou
Čistě náhodou jsem měl pocit
Slutečně si jistý místem a lidmi
Ty jsi chytila loosera kazícího vítězné tahy
Nikdy nejsem vítěz, jsem osamělý chlap
Jednající jako vzrušující muž na chvíli
Dokud sis neuvědomila, že se chovám jako dítě
Věčný optimismus urychluje moje myšlenky
působící na touhy, jako je tato
Mohly by mě vést naučit se tajemství
Ale já skutečně nevím
Nebo proč si myslím, že
Je to jen dobré tušení, ačkoliv předtuchy jsou již správné
I think I love you more than you like me
Although I'm never surer maybe I should want to be blind
I think I love you more than you like me
Because this is even crossing my mind
Myslím, že tě miluji více, než ty máš ráda mě
Ačkoliv jsem si nikdy nebyl jistější, možná bych měl chtít být slepý.
Myslím, že tě miluji více, než ty máš ráda mě
Protože to je i, co prochází mou myslí.
I drew a drawing of you after last time I saw you
I never felt to draw a picture like that before
I learnt a lot about myself drawing all morning
It was absolutely shit, I'm awful at drawing
Maloval jsem tě poté, co jsem tě naposledy viděl
Nikdy předtím jsem netoužil malovat obrazy
Naučil jsem se mnoho o sobě malujíce celé ráno
Bylo to absolutně na hovno, v malování jsem hrozný
I think I love you more than you like me
Although I'm never surer maybe I should want to be blind
I think I love you more than you like me
Because this is even crossing my mind
Myslím, že tě miluji více, než ty máš ráda mě
Ačkoliv jsem si nikdy nebyl jistější, možná bych měl chtít být slepý.
Myslím, že tě miluji více, než ty máš ráda mě
Protože to je i, co prochází mou myslí.
I think I love you more than you like me
Although I'm never surer maybe I should want to be blind
I think I love you more than you like me
Because this is even crossing my mind
Myslím, že tě miluji více, než ty máš ráda mě
Ačkoliv jsem si nikdy nebyl jistější, možná bych měl chtít být slepý.
Myslím, že tě miluji více, než ty máš ráda mě
Protože to je i, co prochází mou myslí.

Text přidal dixx

Videa přidali Sigur, dixx

Překlad přidala Saallome

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Everything Is Borrowed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.