Playlisty Kecárna
Reklama

The Enemy - text, překlad

These days everyone dies
situation that makes me cry
far away from my home
and i am so alone!
V těchto dnech každý umírá
situace, která mě rozbrečí
daleko od mého domu
a já jsem tak sám!
What the hell! It has no end
All around us is so much hate
The smell of death is everywhere
enemies could be anywhere
Co to k čertu! To nemá žádný konec
Všude kolem nás je tolik nenávisti
Pach smrti je všude
nepřátelé můžou být kdekoliv
Enemy, what you see? I see death!
Enemy, what you feel? I feel pain!
Enemy, what you see? I see death!
Enemy, what you feel? I feel pain!
Nepříteli, co vidíš? Vidím smrt!
Nepříteli, co cítíš? Cítím bolest!
Nepříteli, co vidíš? Vidím smrt!
Nepříteli, co cítíš? Cítím bolest!
Fear is absorbing me
Pain, i can't feel
My knife is the only thing
that i can totaly trust!
Strach mě pohlcuje
Bolest, nemůžu cítit
Můj nůž je jediná věc,
které mohu naprosto věřit!
Time is running pretty slow
everything is going to explode!
My hope is getting low
and i ask you ,,what’s next?“, so!?
Čas běží hezky pomalu
všechno se chystá vybuchnout!
Moje naděje je stále nízká
A já se tě ptám "Co bude dál? ", takže!?
Enemy, what you see? I see death!
Enemy, what you feel? I feel pain!
Enemy, look at me? Hold your breath!
Enemy, were are we? We're in hell!
Enemy, what you see? I see death!
Enemy, what you feel? I feel pain!
Enemy, look at me? Hold your breath!
Enemy, where are we? We're in hell!
Nepříteli, co vidíš? Vidím smrt!
Nepříteli, co cítíš? Cítím bolest!
Nepříteli, díval ses na mě?
Nepříteli, kde to jsme?
Nepříteli, co vidíš? Vidím smrt!
Nepříteli, co cítíš? Cítím bolest!
Nepříteli, díval ses na mě?
Nepříteli, kde to jsme?
Enemy, what you see? I see death!
Enemy, what you feel? I feel pain!
Enemy, look at me? Hold your breath!
Enemy, where are we? We're in hell!
Nepříteli, co vidíš? Vidím smrt!
Nepříteli, co cítíš? Cítím bolest!
Nepříteli, díval ses na mě?
Nepříteli, kde to jsme?

Text přidala Vendys1

Text opravila Mononoke

Překlad přidala 999Kajuska

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Requiem for me

Reklama

The Snuff texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.