Kecárna Playlisty
Reklama

Brain Issues - text, překlad

Maybe in this heart,
maybe I could start to feel again.
But not just right now,
because I've got issues with my brain.
Možná v tomto srdci,
možná bych mohl znovu začít cítit.
Ale ne právě teď,
protože mám problémy s mozkem.
Maybe in the future I will see the light,
because now I only see the dark.
I'm not too sure about the huge price,
for the answers that I search.
Možná v budoucnu uvidím světlo,
protože teď vidím jen tmu.
Nejsem si jistý ohledně té obrovské ceny,
za odpovědi, které hledám.
’Coz I’m in love with you.
I'm in love with you.
Protože jsem do tebe zamilovaný.
Jsem do tebe zamilovaný.
But my brain just won't quit and
won't accept that we fit together,
because on paper we differ
ignoring the fact that
I'm in love with you.
Ale můj mozek prostě nepřestane a
nepřijme, že se k sobě hodíme,
protože na papíře se to liší.
Ignorující skutečnost, že
jsem do tebe zamilovaný
Three cheers for him,
he's got everything figured out.
Ignorance is bliss, when you don't know,
what you're missing out.
Třikrát připijme na něj,
že má všechno vyřešené.
Neznalost je blaženost, když nevíš,
co ti nedochází.
With my kind of time, in this kind of mind
I must cut loose
Today’s the day I will wish my sway
gets the better of you.
S mým druhem času, v tomto druhu mysli,
musím se ztratit.
Dnes je den, kdy si budu přát, aby můj vliv
z tebe dostal to lepší.
’Coz I’m in love with you.
I'm in love with you.
Protože jsem do tebe zamilovaný.
Jsem do tebe zamilovaný.
Down in this city back of my mind.
I don't need pity from the girl I can't find.
Am I, am I (2x)
Dole v tomto městě, vzadu v mé mysli.
Nepotřebuji lítost od dívky, kterou nemůžu najít.
Jsem já, jsem já ... (2x)
But my brain just won't quit and
won't accept that we fit together,
because on paper we differ
Its ignoring the fact that
Ale můj mozek prostě nepřestane a
nepřijme, že se k sobě hodíme,
protože na papíře se to liší.
Ignorující skutečnost, že
I'm in love with you
I'm in love with you
Jsem do tebe zamilovaný.
Jsem do tebe zamilovaný.
Maybe in this heart,
maybe I could start to feel again.
But not just right now, because
I've got issues with my brain.
Možná v budoucnu uvidím světlo,
protože teď vidím jen tmu.
Nejsem si jistý ohledně té obrovské ceny,
za odpovědi, které hledám.

Text přidala Katiiens

Text opravila Katiiens

Video přidala Katiiens

Překlad přidala Katiiens

Překlad opravila Katiiens

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

The Silver Spoons texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.