Kecárna Playlisty
Reklama

I Am Defiant - text, překlad

All my life I've barely spoken
Your words have been so broken
I've been under your hypnosis
Why did I sip that potion
I'm so done with holy ghosting
My birth it is an omen
Lay me down up in the ocean
Until you see no motion
Right now I can barely focus
I'm showing no emotion
On your knees show your devotion
My skin is black but golden
I'm not here for bragging boasting
Ain't lying I been chosen
Mind is burning, hearts exploding
This is my magnum opus
Celý můj život jsem sotva promluvil
Tvá slova byla tak zlomená
Byl jsem pod tvou hypnózou
Proč jsem se napil toho lektvaru
Skončil jsem se svatým duchem
Mé narození je předzvěst
Ponech mě v oceánu
Dokud neuvidíš žádný pohyb
Právě teď se těžko soustředím
Neukazuji žádnou emoci
Na kolenou prokaž svou oddanost
Má kůže je černá, ale pozlacená
Nejsem tu proto, abych se vychloubal
Beze lži jsem byl vybrán
Mysl hoří, srdce se trhají
Tohle je mé velké dílo
Are you with me now
Said are you with me now
Ain't felt this good in a while
They want us to simmer down
Can you hear me now?
Am I going in and out?
I stop and just look around
To see if you're with me now
Tell me are you with me now
Ready to put it down
Start at the bottom
Already forgot them but they won't forget me now
You really ain't ready now
You haters just in the crowd
But still I just look around
Are you with me now
Are you with me
Jsi tu se mnou
Řekni jestli jsi tu se mnou
Za chvíli se už nebudu cítit tak dobře
Chtějí, abychom se uklidnili
Slyšíš mě?
Vcházím dovnitř a ven?
Zastavil jsem se a rozhlédl se okolo
Abych viděl, jestli jsi tu se mnou
Řekni mi, jsi tu se mnou
Připraven to položit
Začít ze dna
Již jsem jim odpustil, ale teď oni nechtějí odpustit mně
Opravdu ještě nejste připraveni
Nenávidíte pouze v davu
Ale stejně se jen rozhlédnu okolo
Jsi tu teď se mnou
Jsi tu teď se mnou
Step in the fire get ready to take it higher
Real nigga coming out your amplifier
Ya'll want every black man to be Richard Pryor
While these white boys fuck up and turn into Shia huh?
Cell phone became your brother
Internet replaced your mother
You leaving homies on read
It's no wonder all your friends dead
Jealousy was the center piece
So my best friends turned to enemies
Sabotage my identity
Why they wanna treat me like a kennedy
They won't effect the legacy
Protect the heart, I cut off the extremeties
I'll never be another piece in your recipe for social supremacy
Vkročím do ohně, připravme se to vzít výš
Opravdový negr vychází ze zesilovače
Budete chtít, aby každý černý muž byl Richard Pryor
Zatímco tihle bílí chlapci poserou a změní na Shia, hm?
Mobilní telefon se stal tvým bratrem
Internet nahradil tvou matku
Opouštíš své kámoše na přečtení
Není divu, že všichni tví kamarádi jsou mrtví
Žárlivost byla tou hlavní částí
Takže se mí nejlepší přátelé stali nepřáteli
Sabotovali moji identitu
Proč mě chtějí zachránit jako kennedy
Nechtějí ovlivnit mé dědictví
Chráníc si své srdce, odřízl jsem končetiny
Nikdy nebudu dalším kouskem ve tvém receptu na veřejnou nadvládu
Are you with me now
Said are you with me now
Ain't felt this good in a while
They want us to simmer down
Can you hear me now?
Am I going in and out?
I stop and just look around
To see if you're with me now
Tell me are you with me now
Ready to put it down
Start at the bottom
Already forgot them but they won't forget me now
You really ain't ready now
You haters just in the crowd
But still I just look around
Are you with me now
Are you with me no woah
Are you with me now
Said are you with me now
Ain't felt this good in a while
They want us to simmer down
Can you hear me now?
Am I going in and out?
I stop and just look around
To see if you're with me now
Tell me are you with me now
Ready to put it down
Start at the bottom
Already forgot them but they won't forget me now
You really ain't ready now
You haters just in the crowd
But still I just look around
Are you with me now
Are you with me
Jsi tu se mnou
Řekni jestli jsi tu se mnou
Za chvíli se už nebudu cítit tak dobře
Chtějí, abychom se uklidnili
Slyšíš mě?
Vcházím dovnitř a ven?
Zastavil jsem se a rozhlédl se okolo
Abych viděl, jestli jsi tu se mnou
Řekni mi, jsi tu se mnou
Připraven to položit
Začít ze dna
Již jsem jim odpustil, ale teď oni nechtějí odpustit mně
Opravdu ještě nejste připraveni
Nenávidíte pouze v davu
Ale stejně se jen rozhlédnu okolo
Jsi tu teď se mnou
Jsi tu teď se mnou woah
Jsi tu teď se mnou
Řekni, jsi tu teď se mnou
Za chvíli se už nebudu cítit tak dobře
Chtějí, abychom se uklidnili
Slyšíš mě?
Vcházím dovnitř a ven?
Zastavil jsem se a rozhlédl se okolo
Abych viděl, jestli jsi tu se mnou
Řekni mi, jsi tu se mnou
Připraven to položit
Začít ze dna
Již jsem jim odpustil, ale teď oni nechtějí odpustit mně
Opravdu ještě nejste připraveni
Nenávidíte pouze v davu
Ale stejně se jen rozhlédnu okolo
Jsi tu teď se mnou
Jsi tu se mnou
I feel it coming now and
It's too late to shut it down and
Over the mountain now and
Burning the valley down and
I don't know where my mind is
Don't even know what time is
Somebody stop the virus
I don't think I'll survive this
I feel it coming now
It's too late to shut it down
Over the mountain now
Burning the valley down
I don't know where my mind is
Don't even know what time is
Somebody stop the virus
Cítím to přicházet a
Je příliš pozdě to umlčet
Přes horu a
Vyhoření údolí a
Nevím, kde má mysl je
Dokonce ani nevím, co je za čas
Zastavte někdo ten virus
Nemyslím si, že tohle přežiji
Cítím to přicházet
Cítím to přicházet a
Je příliš pozdě to umlčet
Přes horu a
Vyhoření údolí a
Nevím, kde má mysl je
Dokonce ani nevím, co je za čas
Zastavte někdo ten virus
Room full of bodies but nothing but silence
Yeah I'm quiet but fuck all that shyness
Go crazy turn this bitch into an asylum
You fly but we ain't looking for pilots
I'll never bow down to a tyrant his highness
Even Jack said fuck all them giants
What goes up comes down man that's basic science
Look in my iris and you'll see defiance
I'd rather not get involved with you niggas
What's the problem man I'll solve all you niggas, huh?
How you fine when your time up?
How you climb when your line stuck?
Barbershop getting lined up
Yeah your head good but your mind fucked
Super damn clear
Uber everywhere
This sound like super man is here
Místnost plná těl, ale je ticho
Yeah, jsem tichý, ale srat na plachost
Šílím, změň tuhle čubku na azyl
Létáš, ale my nehledáme piloty
Nikdy ne nepokloním před tyranem, jeho výsostí
Dokonce i Jack řekl srat na obry
Co jde nahoru jde i dolů, to je jednoduchá věda
Podívej se do mé duhovky a uvidíš vzdor
Raději bych se nespojoval s vámi negři
Co je za problém, chlape, vyřeším všechny nigy, hm?
Jak je ti, když tvůj čas vypršel?
Jak stoupáš, když se tvoje čára zarazila?
Holičství se seřadilo
Yeah, tvoje hlava je dobrá, ale tvá mysl je v prdeli
Super zasraně jasná
Všude
Zvuk jako od super muže je zde
Are you with me now
Said are you with me now
Ain't felt this good in a while
They want us to simmer down
Can you hear me now?
Am I going in and out?
I stop and just look around
To see if you're with me now
Tell me are you with me now
Ready to put it down
Start at the bottom
Already forgot them but they won't forget me now
You really ain't ready now
You haters just in the crowd
But still I just look around
Jsi tu se mnou
Řekni jestli jsi tu se mnou
Za chvíli se už nebudu cítit tak dobře
Chtějí, abychom se uklidnili
Slyšíš mě?
Vcházím dovnitř a ven?
Zastavil jsem se a rozhlédl se okolo
Abych viděl, jestli jsi tu se mnou
Řekni mi, jsi tu se mnou
Připraven to položit
Začít ze dna
Již jsem jim odpustil, ale teď oni nechtějí odpustit mně
Opravdu ještě nejste připraveni
Nenávidíte pouze v davu
Ale stejně se jen rozhlédnu okolo

Text přidala Valse

Video přidala Valse

Překlad přidala Valse

Překlad opravila Valse

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

The Seige texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.