Playlisty Kecárna
Reklama

The Anthem Of Loneliness - text, překlad

Somebody needs doctors
somebody needs love
somebody needs their compliment to call
but their calling is ignored
Life is so hard, and you know what it takes
You're standing alone on the lonely road
and singing your last song
But these dreams have finally come true
and know I wanna be with you
Někdo potřebuje doktory
někdo potřebuje lásku
někdo potřebuje jen zvolat kompliment
ale jejich volání je ignorováno
Život je tak těžký, a ty víš co to obnáší
Stojíš sám na osamělé cestě
a zpíváš svou poslední píseň
Ale ty sny se konečně staly skutečností
a vím že chci být s tebou
but formally we're just broken ale formálně za to jsme jen zlomeni
I've come too far
on the night road with a lonely star
Time to take your own step
to cleanse our hearts off with this mournful tour That clings on, in your heart it sleeps alone
it sings the anthem of loneliness
Zašel jsem příliš daleko
na noční cestě s osamělou hvězdou
Je čas udělat svůj vlastní krok
abychom očistili naše srdce s touto truchlivou prohlídkou
A na tom lpíme, ve tvém srdci to spí osamoceně
zpívá si to hymnu samoty
The last time we've been together,
no calling was needed
For me to place my love in your heart forever, now you're far
So I just hope my song as a calling finds this way to you
Naposled co jsme byli spolu
žádné volání nebylo potřeba
Jen pro mě abych dal do tvého srdce lásku navždycky,
teď jsi ale daleko
Tak já doufám že moje píseň jako volání si k tobě najde cestu
unfortunately we're just lost ale bohužel jsme jen ztraceni
Only souls in an abandoned land,
Know the feeling of loneliness.
And in my heart I saw another stitch,
the woman's crying and I ditched.
I ditched the hole where my heart belongs,
and where all feelings find the way of new anger.
So I've tried it many ways, can't hold it anymore.
Also my family forced me to break the chains apart.
Jediné duše v opuštené zemi
znají pocit samoty
A ve svém srdci jsem viděl další steh
tam kde žena plakala tak já vykopal
Vykopal příkop kam mé srdce patří
a kde všechny pocity nachází nový způsob hněvu
Tak jsem to zkusil několik způsoby, už to neudržim
I moje rodina mě přinutila se zprostit těchto řetězů
Sorrow finds no way of forgiveness,
but the rest of these things was all wrong just like you.
I had built my path, decide if you walk it or leave it all behind
You won't find me anyway, but my misery will stand still on that way
Smutek nenáchází žádný způsob odpuštění
ale zbytek těch věcí bylo celé tak špatné jako ty
Vybudoval jsem si svou cestu, zvol si jestli ji projdeš nebo necháš napospas
Ale stejně mě tam nenajdes, ale jen mé utrpení zůstane pevně na této cestě
and these seperated ways are closing my veins a ty oddělené cesty mi svírají žíly
I've come too far
on the night road with a lonely star
Time to take your own step
to cleanse our hearts off with this mournful tour That clings on, in your heart it sleeps alone
it sings the anthem of loneliness
Zašel jsem příliš daleko
na noční cestě s osamělou hvězdou
Je čas udělat svůj vlastní krok
abychom očistili naše srdce s touto truchlivou prohlídkou
A na tom lpíme, ve tvém srdci to spí osamoceně
zpívá si to hymnu samoty
Let's all fight together, put your heart where it belongs.
Let's all fight together, put your heart where it belongs.
Let's all fight together, put your heart where it belongs.
Let's all fight together, put your heart where it belongs.
Pojďme všichni bojovat, dej své srdcé tam, kam patří
Pojďme všichni bojovat, dej své srdcé tam, kam patří
Pojďme všichni bojovat, dej své srdcé tam, kam patří
Pojďme všichni bojovat, dej své srdcé tam, kam patří
I've come too far
on the night road with a lonely star
Time to take your own step
to cleanse our hearts off with this mournful tour That clings on, in your heart it sleeps alone
it sings the anthem of loneliness
Zašel jsem příliš daleko
na noční cestě s osamělou hvězdou
Je čas udělat svůj vlastní krok
abychom očistili naše srdce s touto truchlivou prohlídkou
A na tom lpíme, ve tvém srdci to spí osamoceně
zpívá si to hymnu samoty

Text přidal Red_ENG

Text opravil Red_ENG

Překlad přidal Red_ENG

Překlad opravil Red_ENG

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Disengaged

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.