Playlisty Kecárna
Reklama

Lost Anchor - text, překlad

I know I should have felt this before, I know I must have let it go.
But you were never there for me, you have given up yourself for nothing.
Vím že jsem tohle už měl pocítit,
vím že jsem to měl nechat jít.
Ale ty jsi tu nikdy pro mě nebyla,
vzdala si se pro nic.
Secret words have been compelled to erase the worst in me.
I'm biting off my tongue, trying to stay alive, but something in my head couldn't stay up for another day.
Got no future control, loneliness has done the searching.
Edges of this world came closer and I pose at the worst in the life I've chosen.
Tajná slova byly nuceny vymazat to nejhorší ve mě.
Koušu se do jazyku, snažím se zůstat naživu,
ale něco v mé hlavě nedokázalo přečkat dalšího dne.
Nedokážu ovládat budoucnost, samota skončila s průzkumem.
Okraje tohodle světa se přiblížili a já pozuju na to nejhorší v životě který jsem si vybral.

Will I ever die in the peace?
No, nothing can ever close this leak.
Anchored and broken, feel it up and let me squeeze.

Zemřu někdy v pokoji?
Ne, nic nedokáže uzavřít tuhle škvíru.
Ukotven a zlomen, pociť to a nech mě to sevřít.
I've been feeling lost now,
stayed so lonely this time.
Well, it feels like something I have felt before,
'cause it keeps me down, so down on my knees.
And that's just where I can't stand up and live on.
The weight of this never meant a thing to me.
Cítil jsem se tak ztracený,
zůstal tentokrat osamocený.
Je to jako něco co už jsem pocítil.
Protože mě to drží na dně, na dně na svých kolenou.
a to je kde se nemohu zvednout a žít dál
Tíha tohodle pro mě nikdy nic neznamenala.

Got this anchor stuck inside of your darkest mind,
been lost in paradise for a really long time.
I'd cut off my throat if you wished so,
bleed you the memories I have missed out.
Stop me before I fall down into this void,
I'm starting to see the black colors around me.
So now we can say that we both agreed on this before it’s too late.
You're thinking of the worst but yet you haven't seen the worst in me.

Máš tuhle kotvu uvízlou ve své nejtemnější mysly,
byl jsem ztracen v ráji dlouhou dobu.
Uříznul bych si krk když by sis to přála,
vykrvácím ti vzpomínky které jsem prošvihnul.
Zastav mě než spadnu do téhle prázdnoty,
začínám vidět černé barvy kolem sebe.
Tak teď aspoň můžeme rict že jsme shodli než bylo pozde.
Myslíš na to nejhorší ale ještě jsi neviděla to nejhorší ve mě.
You have been lost in this.
This anchor sought for what is yours,
and kill it before you drown.
Maybe you'll find another place to live,
but without me you're just empty and hopeless.
Ztratila ses v tomhle.
Tahle kotva hledala co je tvé
a zabít to než se potopíš.
Možná nalezneš místo kde žít,
ale beze mě jsi jen prázdná a beznadějná.
I've been feeling lost now,
stayed so lonely this time.
Well, it feels like something I have felt before,
'cause it keeps me down, so down on my knees.
And that's just where I can't stand up and live on.
The weight of this never meant a thing to me.
Cítil jsem se tak ztracený,
zůstal tentokrat osamocený.
Je to jako něco co už jsem pocítil.
Protože mě to drží na dně, na dně na svých kolenou.
A to je kde se nemohu zvednout a žít dál
Tíha tohodle pro mě nikdy nic neznamenala.

Text přidal Red_ENG

Text opravil Red_ENG

Překlad přidal Red_ENG

Překlad opravil Red_ENG

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Empty Faded Souls

Reklama

THE SECRET PATRICK texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.