Playlisty Kecárna
Reklama

Collusive Obligation - text, překlad

When I shined out, will you shine out too?
The words are frozen like my dead heart inside.
And we keep moving away from our promised land,
can't search together for the new and better beginning.
Will we ever reach the perfection?
Když jsem vzplanul, vzplaneš také?
Slova jsou zmrznuté jako mé mrtvé srdce.
A my se posouváme pryč z této země zaslíbené,
nedokážeme společně najít nový a lepší začátek
Nalezneme vůbec dokonalost?
I will never miss a word,
how you took my hand and led it out of path.
How can I dream when I know it's you?
We might be more than just an illusion.
Nebude mi chybět ani jediné slovo,
jak jsi mě chytla za ruku a vyvedla jí z cesty.
Jak mohu snít když vím že jsi to ty
Mohli jsme být jenom čistá iluze.
Torn like a fragile rose,
I lay down the sticks you cannot pass.
The dark side of sky has shown its face,
looked similiar to the one I saw before.
Let's plant up our feelings to the ground,
where they can grow and become raw,
harsh and lost feelings only force me to end this.
Make a fire and watch it burn,
the deepest emotions blackened and became the best I ever wanted.
Natrhnutý jako křehká růže, pokládám klacky který nepřejdeš.
Temná strana oblohy ukázala svůj obličej,
vypadala podobně té, kterou jsem již viděl.
Pojďme zasadit naše pocity do země, kde mohou vyrůst a stát se čistými.
Hrubé a ztracené pocity mě pouze nutí tohle skončit.
Rozdělej oheň, a sleduj jeho žár, nejtemnější emoce zčernali a stali se nejlepšími, které jsem kdy chtěl.
I will never miss a word,
how you took my hand and led it out of path.
How can I dream when I know it's you?
We might be more than just an illusion.
Nebude mi chybět ani jediné slovo,
jak jsi mě chytla za ruku a vyvedla jí z cesty.
Jak mohu snít když vím že jsi to ty
Mohli jsme být jenom čistá iluze.
How can I suffer when I know it's not you anymore?
Let's dive in and see the brand new world.
With the sweetest sense of look,
how do you see this universe?
Jak mohu trpět když vím že už to nejsi ty?
Pojďme se potopit a pohlédnout na nový svět.
S nejsladším pohledem,
jak vidíš tuto sféru?
No, I will never miss a word,
how you took my hand and returned it to the motion.
How can I dream when I know it's you?
We are more than just an illusion.
Ne, nebude mi chybět ani jediné slovo.
Jak jsi vzala mou ruku a vrátila jí do pohybu.
Jak mohu snít když vím že jsi to ty
Jsme víc než jen iluze.

Text přidal Red_ENG

Text opravil Red_ENG

Překlad přidal Red_ENG

Překlad opravil Red_ENG

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Daybreaking Blackout

Reklama

THE SECRET PATRICK texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.