Playlisty Kecárna
Reklama

Misery Loves Its Company - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Listen close as we wait for a sound to goPoslouchej přesně jako bychom čekali na zvuk ke startu
It's true, we are
we are destined to fail
It's true, we are
we are destined to fail
Je to pravda, my jsme
Jsme předurčeni k pádu
Je to pravda, my jsme
Jsme předurčeni k pádu
There is a problem here with our society
The absence of my tears is my sobriety
I have a growing fear and you're not helping me
Am I the only one who realizes it's true?
Je tady problém s naší společností
Nedostatek mých slz je můj klid
Stále ve mně roste strach a ty mi nepomáháš
Jsem jediný, kdo si uvědomje, že je to pravda?
Beat but I'm not broken
Guide me through with your hand
Lead with your words spoken
Show me how to listen
Zmlácený, ale ne zlomený
Veď mě za ruku
Řídím se tvými slovy
Ukaž mi jak naslouchat
You're persecuting me, showing hypocrisy
I have a remedy for your insecurity
It's all the same, sadly, nobody works for free
Am I the only one who realizes it's true
Pronásleduješ mě, přetváříš se
Mám lék na tvou nespolehlivost
Všechno je to stejné, pořádně, nikdo nepracuje zadarmo
Beat but I'm not broken
Guide me through with your hand
Lead with your words spoken
Show me how to listen
Zmlácený, ale ne zlomený
Veď mě za ruku
Řídím se tvými slovy
Ukaž mi jak naslouchat
Let your light shine through me
Take this hate I can't release
Help me make the blind see
Misery loves its company
Nech své světlo zářit skrze mně
Využij té nenávisti, nemůžu se osvobodit
Pomoz mi aby slepí viděli
Nešťastná láska je návštěva
When I dream, I see dawn turn into dusk, into dusk Když sním, vidím svítání měnící se v setmění, do soumraku
Beat but I'm not broken
Guide me through with your hand
Lead with your words spoken
Show me how to listen
Zmlácený, ale ne zlomený
Veď mě za ruku
Řídím se tvými slovy
Ukaž mi jak naslouchat
Let your light shine through me
Take this hate I can't release
Help me make the blind see
Misery loves its company
Nech své světlo zářit skrze mně
Využij té nenávisti, nemůžu se osvobodit
Pomoz mi aby slepí viděli
Nešťastná láska je návštěva
It's true, we are
we are destined to fail
It's true, we are
we are destined to fail
Je to pravda, my jsme
Jsme předurčeni k pádu
Je to pravda, my jsme
Jsme předurčeni k pádu

Text přidal Arthegor

Video přidal Arthegor

Překlad přidala vampireheart

Překlad opravila vampireheart

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Don't You Fake It

Reklama

The Red Jumpsuit Apparatus texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.