Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Oh my eyes
oh closing slowly
Oh mé oči
oh se pomalu zavírají
Don't you try to take me down,
don't you try to take me over,
won't you try to break me?
Nesnaž se mě dostat na zem,
nesnaž se mě ovládnout,
nezkusíš mě zlomit?
The complexities moving in,
and I feel that I do not have the strength,
tragedies plaguing me solemnly
It's affecting my will
Vše se komplikuje
a cítím, že nemám sílu.
Neštěstí se na mě pomalu lepí.
Ovlivňuje moji vůli.
But wait, now that I've found you,
situations from dark now change to gray
Disregarding my absence of memories,
it's perpetually blinding me of sanity,
and just when I'm giving in,
as I try to scale these walls
Jericho falls around me
and I feel that I've strayed too long
Ale počkej, teď, když jsem tě našel,
situace se mění z černé na šedou.
Ignoruje chybějící části mých vzpomínek,
neustále oslepuje můj zdraví rozum.
A když to zrovna chci vzdát,
jako kdybych šplhal na zdi.
Okolo mě se objeví Jericho
a já cítím, že jsem daleko zabloudil.
And darkness is fading in, and darkness is real A temnota sílí a temnota je skutečná.
Oh my eyes
oh closing slowly
I try
Oh mé oči
oh se pomalu zavírají
Zkouším
Fate seems to recreate,
I just cannot escape,
Something holds me down and makes me
act a way I can't explain
Even now I can feel it coming over me choking me,
as I'm falling behind
You can say you know me,
but you have no clue what my dreams could show you
Osud se mění,
prostě nemohu utéct.
Něco mě drží dole a nutí mě
jednat způsobem, který nemohu vysvětlit.
I teď to cítím okolo mne, dusí mě to,
padám dozadu.
Můžeš říci, že mě znáš,
ale nemáš ponětí, co by ti moje sny mohli ukázat.
And darkness is fading in, and darkness is real A temnota sílí a temnota je skutečná.
Oh my eyes
oh closing slowly
I try
Oh mé oči
oh se pomalu zavírají
Zkouším
I
Can't
Can't win
...Tell me what you see.

nemohu
nemohu vyhrát
... řekni mi, co vidíš.
I feel something deep inside me,
I feel deep inside...me!
I feel something deep inside me
and I can't let this go, whoa, (can't let this go)
I feel something deep inside me
and I can't let this go, whoa,
Cítím něco hluboko uvnitř mě,
cítím něco uvnitř...mě!
Cítím něco hluboko uvnitř mě
a nemohu to nechat jít, whoa (nemohu to nechat jít)
Cítím něco hluboko uvnitř mě
a nemohu to nechat jít, whoa
Lie, as I try to steer clear, and I try to stay sober
This is taking me over,
And my dreams complicate it...
Lež, snažím si udržet čistou hlavu, snažím se být klidný. Snaží se mě ovládnout
a mé sny to komplikují...
I just cannot let this go
I tried so many times to tell you
I just I cannot let this go,
I just cannot win
Nemohu to nechat jít,
snažil jsem se ti to tolikrát říct,
nemohu to nechat jít,
nemohu vyhrát.
I see you
I see you...you falling away
I see you...you
You... killing me softly
I see you...you falling away
I see you...you...you
Vidím tě
vidím tě...vytrácíš se
vidím tě...tě
ty...mě pomalu zabíjíš
vidím tě...vytrácíš se
vidím tě...tě...tě
Don't take what's in front of me,
open eyes can see I have everything
Tell you, don't take what's in front of me,
tell you, don't take what's in me
Neber to, co leží přede mnou,
otevřené oči mohou vidět, že mám vše.
Říkám ti, neber co je přede mnou,
říkám ti, neber co je uvnitř mě.
Lie, which one lied?
When I feel this come away,
Way-ooahh
that's why I try...lie
Lež, který lže?
Když cítím, že to odchází
way-ooahh
proto zkouším...lhát
[Crowd singing]
Whoaa..ohh..ohhh...
Whoaa...ohh...ohhh
I see you coming my way
dreams may fall more everyday
But I see you looking my way
Vidím tě přicházet,
sny mohou kdykoliv přijít,
ale já tě vidím, jak se díváš mým směrem.
And I've tried just to separate dreams from reality
Try to satisfy this wanting,
Try to stay righteous, try to stay sober,
but then, I can't win
Snažil jsem se oddělit sny od reality,
uspokojit chtíč,
snažil jsem se zůstat poctivý, snažím se být klidný,
ale nemohu vyhrát.
And I know you, and I know you, and I know you... A já tě znám, znám tě, znám tě...
Lie! lži!

Text přidal Arthegor

Video přidal Arthegor

Překlad přidala Akaren

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Don't You Fake It

Reklama

The Red Jumpsuit Apparatus texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.