Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Don't tell me this is your last chance to change
'cause if you do, then you would be telling a lie but
Neříkej mi, že je tohle tvá poslední šance na změnu
Protože jestli ano, tak bys lhala, ale
I warned you
what could happen if you should decide
to live your life from the 9 to 5
and I mourn you
for the detail that is left unsaid
is a reminder of the time you bled
Varoval jsem tě
Co by se mohlo stát, když se můžeš rozhodnout
Abys žila svůj život od 9 k 5
A já tě lituju
Pro nevyslovený detail
Je to připomínka času, kdy jsi krvácela
Return to days when you knew you still felt alive
Reveal the way you felt when you could look inside
Vrať se ke dnům, kdy jsi věděla, že se stále cítiš živa
Odhal, jak jsi se cítila, když ses mohla podívat dovnitř
They've sold you
everything you need to fix you up
and you feel good now but you can't wake up
they found a way to reassure you
that everything would be okay
reach out today now I emplore you
to remember who you are
Prodali tě
Všechno co potřebuješ napravit
A teď se cítíš dobře, ale nemůžeš se probudit
Najdou cestu jak se ujistit
Že všechno bude v pořádku
Dosáhni teď dneška, využiju tě
K zapamatování, kdo jsi
Return to days when you knew you still felt alive
Reveal the way you felt when you could look inside
Vrať se ke dnům, kdy jsi věděla, že se stále cítiš živa
Odhal, jak jsi se cítila, když ses mohla podívat dovnitř
So you felt it, but you don't know,
why you can't explain at all
why you felt it, 'cause you don't know,
no you don't know
Tak to cítíš, ale nevíš
Proč to všechno nemůžeš vysvětlit
Proč to cítíš, protože nevíš
Ne nevíš
Break the walls between building atrophy
causing all your problems to recede
break the walls between (break the walls between)
causing all your pain (causing all your pain)
you'll never learn
Rozbij stěny před budovou atrofie
Způsobuje to, že všechny tvé problémy ustupují
Rozbij stěny před (rozbij stěny před)
Způsobuje to všechnu tvou bolest (způsobuje to všechnu tvou bolest)
Nikdy se nepoučíš
Return to days when you knew you still felt alive
Reveal the way you felt when you could look inside
Vrať se ke dnům, kdy jsi věděla, že se stále cítiš živa
Odhal, jak jsi se cítila, když ses mohla podívat dovnitř
(Break the walls between building atrophy)
Take back
The beat in your heart
Why fight
When you can't be bought?
(Rozbij stěny před budovou atrofie)
Vem to zpátky
Tlukot ve tvém srdci
Proč bojovat
Když můžeš být vykoupena?
(Causing all your problems to recede)
Take back
The beat in your heart
Why fight
When you can't be bought?
(Způsobuje to, že všechny tvé problémy ustupují)
Vem to zpátky
Tlukot ve tvém srdci
Proč bojovat
Když můžeš být vykoupena?
(Break the walls between)
Take back
The beat in your heart
Why fight
When you can't be bought?
(Rozbij stěny před budovou atrofie)
Vem to zpátky
Tlukot ve tvém srdci
Proč bojovat
Když můžeš být vykoupena?
(Causing all your pain)
Take back
The beat in your heart
Why fight
When you can't be bought?
(Způsobuje to, že všechny tvé problémy ustupují)
Vem to zpátky
Tlukot ve tvém srdci
Proč bojovat
Když můžeš být vykoupena?

Text přidal Arthegor

Video přidal Arthegor

Překlad přidala vampireheart

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Don't You Fake It

Reklama

The Red Jumpsuit Apparatus texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.