Playlisty Kecárna
Reklama

A Long Time Ago In A Galaxy Called LA - text, překlad

playlist Playlist
I remember when we met you looked at me and I went numb
And I had to push reset cause my brain switch was stuck on dumb
Lucky for me You did not run
Vzpomínám si, když jsme se potkali, podívala ses na mě a já otupěl
A musel jsem dát "reset", protože můj mozkový spínač byl zaseknutý na němotě
Naštěstí pro mě jsi neutekla
I look away then peek again Ohlížím se a pak znovu nahlížím
Don’t have clue don’t have a plan Nemám žádnou stopu, nemám plán
I see her smile is it for me?
No one is standing in vicinity
Vidím ji se smát, je to kvůli mně?
Nikdo nestojí v blízkosti
I start think there is a chance
She’s giving more than just a passing glance
Začínám si myslet, že je tu šance
Dává mi víc, než jen letmý pohled
You’ll mess it up you always do
No ever likes the real you.
Pokazíš to tak jako vždycky
Nikdo nemá rád tvé skutečné já
Then she said
She thinks I’m cute and I am fun
So I had to push reset cause my brain switched from dumb to numb
Lucky for me she did not run
Pak řekla
Myslí si, že jsem roztomilej a vtipnej
Takže jsem musel dát "reset", protože můj mozkový spínač byl zaseknutý na němotě
Naštěstí pro mě jsi neutekla
I start to feel some confidence
A minute later we were holding hands
Don’t have have the words
I’m full of doubt
Sooner or later they will kick us out
Where do we go another spot
We better leave before we get caught
Times ups were headed out
I’m getting ready for the let down
The she said if you want me you must move slow, but I’m willing to accept there’s something here that could be
Love
Lucky for me she did not run
Začínám cítit trochu sebevědomí
O minutu později jsme se drželi za ruce
Nemám slov
Jsem plný pochyb
Dříve nebo později nás vykopnou
Kam jdeme? Na jiné místo
Radši odejdeme, než nás chytí
Dochází čas, zamířili jsme ven
Připravuji se pro nechání to být
Pak řekla "pokud mě chceš, musíš se hýbat pomalu, ale jsem ochotna přijmout, že je tu něco, co mohla být
Láska
Naštěstí pro mě neutekla
I bet she wished she did
You know I went and put a ring on it Tiffany’s got that pay check

Vsadím se, že si přála, aby to udělala
Víš, že jsem přišel a dal tomu korunu, Tiffany’s má účet
I guess my game is strong
I’m just a sucker for a smart girl with a big fat brain in her skull
Hádám, že má hra je silná
Jsem hlupák pro chytrou holku s velkým tlustým mozkem v lebce
She made a hard man soft , I used to Rock it till wheels fell off, now I’m hanging out in the slow lane Z tvrdého chlápka udělala měkkotu, dřív jsem to rozpohyboval, dokud neupadla kola, teď visím v pomalém pruhu
But don’t feel for sorry for me, my heart heart is fuller than the tallest tree in the park that gives the world its shade Ale necítím lítost, mé srdce, srdce je plnější než nejvyšší strom v parku, který dává světu svůj stín

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Emergency (EP)

Reklama

The Red Jumpsuit Apparatus texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.