Playlisty Kecárna
Reklama

The Tempest - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We are all born free but forever live in chains,
and we battle through existence on and on!
We'll take whatever comes to be,
while keeping hopeful melody
and we'll cruise through the darkness
until the warmth of dawn
Všichni jsme se narodili svobodně, ale navždy žijeme v řetězech,
a bojujeme s existencí dál a dál!
Vezmeme cokoli, co přijde,
při zachování nadějné melodie
a budeme procházet temnotou
až do teplého svítání
So Row Row ya Bastards!
Ya never can tell!
Through water like glass,
above a briny hell!
So Row and a-Hollar,
come give'er all you can!
Or the sea she will best us,
we'll never see the land
Takže Row Row ya Bastards!
Ya nikdy to neřeknou!
Přes vodu jako sklo,
nad slaným peklem!
Takže Row a Hollar,
Přijď dát vše, co můžeš!
Nebo moře, které nám bude nejlepší,
Nikdy neuvidíme zemi
We carry on the burden
and we hide our grimace well
for the day will come for us to mutiny
But as long as we survive
Our hope and pride they can't deprive
and we'll carry on our melody
to sing in harmony
Neseme břímě
a naše grimasy dobře skrýváme
neboť přijde den pro vzpouru
Ale dokud přežijeme
Naše naděje a hrdost nemůžou zabavit
a budeme pokračovat v naší melodii
zpívat v harmonii
So Row Row ya Bastards!
Ya never can tell!
Over water like glass,
above a briny hell!
So Row and a-Hollar,
come give'er all you can!
Or the sea she will best us,
we'll never see the land
Takže Row Row ya Bastards!
Ya nikdy to neřeknou!
Nad vodou jako sklo,
nad slaným peklem!
Takže Row a Hollar,
Přijď dát vše, co můžeš!
Nebo moře, které nám bude nejlepší,
Nikdy neuvidíme zemi
So Row Row ya Bastards!
Ya never can tell!
The ocean a tempest
All around us a stormy hell!
So Row and a-Hollar,
'Till bloodied on the hands!
Or the sea she will best us,
we'll never see the land
Takže Row Row ya Bastards!
Ya nikdy to neřeknou!
Oceán bouře
Všude kolem nás bouřlivé peklo!
Takže Row a Hollar,
"Až do krve na rukách!
Nebo moře, které nám bude nejlepší,
Nikdy neuvidíme zemi
We are wracked from the hardships,
exhausted by the years,
We can still escape this barren misery
but even with our shackled wrists
we can fight our way through this
and we'll power all aboard the ship
to total liberty
Jsme zničeni z těžkostí,
vyčerpaní roky,
Stále můžeme uniknout tomuto neplodnému utrpení
ale i s našimi pevnými zápěstími
můžeme tímto způsobem bojovat
a budeme moci všichni na palubě lodi
k úplné svobodě
So Row Row ya Bastards!
Ya never can tell!
The ocean a tempest
All around us a stormy hell!
So Row and a-Hollar,
'Till bloodied on the hands!
Or the sea she will best us,
we'll never see the land
Takže Row Row ya Bastards!
Ya nikdy to neřeknou!
Oceán bouře
Všude kolem nás bouřlivé peklo!
Takže Row a Hollar,
"Až do krve na ruce!
Nebo moře, které nám bude nejlepší,
Nikdy neuvidíme zemi
So Row Row ya Bastards!
Ya never can tell!
The ocean a tempest
All around us a stormy hell!
So Row and a-Hollar,
'Till bloodied on the hands!
Or the sea she will best us,
we'll never see the land
Or the sea she will best us,
we'll never see the land
Or the sea she will best us,
we'll never see the land
Takže Row Row ya Bastards!
Ya to nikdy neřekne!
Oceán je bouřkou
Všude kolem nás bouřlivé peklo!
Takže Row a Hollar,
"Až do krve na ruce!
Nebo moře, které nám bude nejlepší,
Nikdy neuvidíme zemi
Nebo moře, které nám bude nejlepší,
Nikdy neuvidíme zemi
Nebo moře, které nám bude nejlepší,
Nikdy neuvidíme zemi

Text přidala Natcha

Video přidala Natcha

Překlad přidala Dereshi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Westwinds

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.