Playlisty Kecárna
Reklama

The Ballad Of Greyfriars Bobby - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

John Gray was a gardener
Who, with his wife and bairn
Arrived in Edinburgh
The century was nearly turned
The year was 1800
That year was harsh and cold
He could nae find nae work
Their future so unsure
John Gray byl zahradník
Který se svou ženou a dítětem
Dorazil do Edinburghu
Století se téměř obracelo
Byl rok 1800
Ten rok byl drsný a chladný
Nemohl si najít práci
Jeho budoucnost je tak nejistá
To avoid the workhouse
And for his family
He joined the police force
A constable was he
A condition of his service
He had to take a dog
To watch by his side
He chose a terrier frae sky
Aby se vyhnul dílně
A pro svou rodinu
Se přidal k policejním silám
Byl konstábl
Podmínkou jeho služby bylo
Že si musel vzít psa
Který hlídal po jeho boku
Vybral si skye teriéra
This is the ballad of Greyfriars Bobby
The dog with whom his master
He would stay
No pain of fear
For 14 long years
He stood by his master's grave
Tohle je balada o Greyfriars Bobbym
Psovi se kterým jeho pán
Mohl zůstat
Bez bolesti ze strachu
Po dlouhých 14 let
Stál u hrobu svého pána
Succumbing to his fate
In 1858
Johnny Gray passed away
Laid down in Greyfriars Churchyards
No marker on his grave
His faithful terrier stayed there
He would not go away
Podlehl svému osudu
V roce 1858
Johnny Gray zemřel
Pochován v Greyfriars Churchyards
V bezejmenném hrobě
Jeho věrný teriér tu zůstal
Neodešel by
The groundskeeper was told
The dog must be a lout
The Greyfriars parish told him
To keep that rascal out
But Bobby so devoted to his master after death
The people fed and sheltered him
and idoled him instead
Správce řekl
Že pes musí být hrubián
Farnost Greyfriars mu řekla
Aby ho držel venku
Ale Bobby se tak po smrti oddal svému pánovi
Lidé ho krmili a chránili
A zbožňovali ho
This is the ballad of Greyfriars Bobby
The dog with whom his master
He would stay
No pain of fear
For 14 long years
He stood by his master's grave
And he's still standing there today
Tohle je balada o Greyfriars Bobbym
Psovi se kterým jeho pán
Mohl zůstat
Bez bolesti ze strachu
Po dlouhých 14 let
Stál u hrobu svého pána
A stále tu stojí
Now Bobby and his
Master stand together
Though they're dead
Their bonds, as they say
Reaches far beyond the grave
So now you know the story
If anybody asks you
You tell em of the Statue
That's in Edinburgh today
Teď Bobby a jeho
Pán stojí společně
I když jsou mrtví
Jejich pouto, jak říkají
Dosahuje do záhrobí
Takže teď znáte ten příběh
Pokud se vás někdo zeptá
Řekněte jim o soše
Která je nyní v Edinburghu
This is the ballad of Greyfriars Bobby
The dog with whom his master
He would stay
No pain of fear
For 14 long years
He stood by his master's grave
And he's still standing there today
Tohle je balada o Greyfriars Bobbym
Psovi se kterým jeho pán
Mohl zůstat
Bez bolesti ze strachu
Po dlouhých 14 let
Stál u hrobu svého pána
A stále tu stojí

Text přidala Natcha

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Off The Leash

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.