Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Hey there, Father
I don’t wanna bother you
But I’ve got a sin to confess
I’m just 16 if you know what I mean
Do you mind if I take off my dress?
Hej tady, otče,
Nechci tě obtěžovat
Ale mám hřích, ze kterého se musím vyzpovídat
Je mi právě 16, jestli víš co myslím
Vadilo by ti, kdybych si sundala všechno své oblečení ?
Don’t know where to start
Let me get to the good parts
Might wanna cross up your legs
I’ve got envy, I’ve got greed, anything that you need
And I’m not above having to beg
Nevím, kde to začalo
Nech mě se dostat k té dobré části
Možná chci roztáhnout vaše nohy
Trpím závistí a chamtivostí, cokoli potřebuješ
A nemusím dál žebrat
There was this boy who tore my heart in two
I had to lay him eight feet underground
Byl tu takový kluk, který mé srdce roztrhal na dvě
Musela jsem ho uložit 8 stop do země
All I need is someone to save me
Cause I am goin’ down
And what I need is someone to save me
Cause I am goin’ down, all the way down
Vše, co potřebuju je, aby mě někdo zachránil
Protože jdu dolů
A to, co potřebuju je, aby mě někdo zachránil
Protože jdu dolů, všemi způsoby dolů
Well, hey there, Father
There is just one other thing
I have a simple request
I hear you know God
Could you give him a nod in my direction
I would be in your debt
Dobře, hej tady, otče
Je tu ještě jedna další věc
Mám prostý požadavek
Slyšela jsem, že znáš Boha
Mohl by ses za mě přitakat ohledně mého směru
Budu tvým dlužníkem
Perhaps there is something that we could work out
I noticed your breathing is starting to change
We could go in the back behind all these stacks of bibles
And get out of this cage
Možná je tu něco, na čem bychom mohli zapracovat
Zaznamenala jsem, že tvé dýchání se začíná měnit
Mohli bychom jít dozadu za všechny ty stohy biblí
A dostat se z této klece
There was this boy who tore my heart in two
I had to lay him eight feet underground
Byl tu takový kluk, který mé srdce roztrhal na dvě
Musela jsem ho uložit 8 stop do země
All I need is someone to save me
Cause I am goin’ down
And what I need is someone to save me
Cause God, I’m goin’ down, all the way down
Vše, co potřebuju je, aby mě někdo zachránil
Protože jdu dolů
A to, co potřebuju je, aby mě někdo zachránil
Protože proboha, jdu dolů, všemi způsoby dolů
I didn’t wanna do it, Father
But I caught him with another woman in the bed
I made him
So I put him in a grave
Nechtěla jsem to udělat, otče
Ale načapala jsem ho s jinou ženou v posteli, kde jsem ho udělala
Tak jsem ho dala do hrobu
And now there’s no one left around to get me off
When I want it to drag
A teď nezůstal okolo nikdo, kdo by mě z toho dostal
Když jsem to chtěla táhnout
The next day on the television they identified him
By the circumsicion that I made and now I’m on the run
But wait, why did I have to go and kill him
When he was the best I’d ever had
Další den ho v televizi identifikovali
Pomocí obřezání, které jsem provedla, teď jsem na útěku
Ale počkat, proč jsem musela jít a zabít ho
Když byl to nejlepší, co jsem kdy měla
All I need is someone to save me
Cause I am goin’ down
And what I need is something to save me
Cause God, I’m goin’ down, all the way down
Vše, co potřebuju je, aby mě někdo zachránil
Protože jdu dolů
A to, co potřebuju je, aby mě někdo zachránil
Protože, Bože, jdu dolů, všemi způsoby dolů
I’m goin’ down
All the way down
Jdu dolů
Všemi způsoby dolů

Text přidala pajinka13

Text opravila Honey92

Video přidala Pic_Pac

Překlad přidala pajinka13

Překlad opravila Annette17

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Při turné My Medicine si Taylor na tuto píseň vždy pozvala dívky z obecenstva a na pódiu je svlékala a tancovala s nimi. (Lespir)
Reklama

Light Me Up (Deluxe Edition)

Reklama

The Pretty Reckless texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.