Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You ran away from your anguish.
I cannot believe what I am seeing.
You'd run away from yourself (away from yourself 2x)
I've been raised to be, just another pawn in this world.
Full of hate, full of shame and guilt.
I swear I've been told I'm different.
But have I proved it? Have I proved it?
No, not yet. So I'll scream until my lungs, collapse.
Utíkáš od svých úzkostí
Nemůžu uvěřit tomu, co vidím
Utíkáš od sebe pryč (od sebe pryč 2x)
Byl jsem vychován být dalším pěšákem v tomto světě
Plným nenávisti, plným studu a viny
Přísahám, říkal jsem že jsem jiný
Ale dokázal jsem to? Dokázal jsem to?
Ne, ještě ne. Takže budu křičet dokud mi nezkolabují plíce.
Don't you say you'll beg.
To break the spine that you wish you had.
I'll take control cause I'm sick of bleeding.
For everything that I hate, I'm needing.
I hate this life, I hate this life
I swear I'll break my neck, 'cause I'm sick of bleeding.
My blood clots with a black ice freezing.
Memories too hard to see, I've lost control of me!
Neříkej že prosíš
Aby ti zlomili páteř, kterou si přeješ mít
Vezmu to pod kontrolu protože jsem unavený z krvácení
Co nenávidím, co strádám
Nenávidím tenhle svět, nenávidím tenhle svět
Přísahám že si zlomím vaz, protože jsem unavený z krvácení
Moje krevní sraženiny s černým mrznoucím ledem
Vzpomínky těžko uvidíš, ztratil jsem nad sebou kontrolu.
I'm lost (4x), it's not what you thought.
You thought you would sail through this life,
but it's never that easy.
It's not what you thought.
You thought you would sail through this life,
but it's never that easy.
Jsem ztracen (4x), není to tak jak sis myslel
Myslel jsi, že jen tak propluješ tímhle životem
Ale není to tak jednoduchý
Není to tak jak sis myslel
Myslel jsi, že jen tak propluješ tímhle životem
ale není to tak jednoduchý
You've burned your bridges (there's no one else to blame)
You've got nobody else to blame, no one to blame.
Nobody else to blame (nobody else to blame 2x)
You take this for granted (you take this all for granted)
Zapálil jsi za sebou mosty (není tu nikdo koho bys obvinil)
Nemáš nikoho dalšího koho bys obvinil, nikoho dalšího koho bys obvinil
Nikoho dalšího koho bys obvinil (nikoho dalšího koho bys obvinil 2x)
Máš to za samozřejmost (máš to všechno za samozřejmost)
Some months ago I came to terms with my worst fears.
So I got my nose pierced. Fuck I've wasted three years.
But now it seems I'm an addict, so I'll sit up in my attic screaming.
Fuck the world I've had it!
Pár měsíců nazpět jsem se řídil mýma největšíma strachama
Takže jsem si nechal udělat piercing do nosu. Do háje, promarněný tři roky
Ale teď to vypadá že jsem závislák, takže křičící sedím v mém podkroví
Do háje se světem co jsem měl
Some months ago I came to terms with my worst fears.
So I got my nose pierced. Fuck three years.
But now it seems I'm an addict, but I've had it! (I've had it)
Pár měsíců nazpět jsem se řídil mýma největšíma strachama
Takže jsem si nechal udělat piercing do nosu. Do háje, promarněný tři roky
Ale teď to vypadá že jsem závislák, ale měl jsem to! (měl jsem to!)
Some months ago I came to terms with my worst fears.
So I got my nose pierced. I've wasted three years.
But now it seems I'm an addict. (yea it seems I'm an addict)
Pár měsíců nazpět jsem se řídil mýma největšíma strachama
Takže jsem si nechal udělat piercing do nosu. Do háje, promarněný tři roky
Ale teď to vypadá že jsem závislák (jo, vypadá to že jsem závislák)
So wake me up when you know where you're going
Cause I've been waiting here for far to long (So wake me up x3)
After everything (stand up) destroys you
(will you fight? x2) (stand up x2)
Will you stand?
(you're worth it all) (I want you to stand up and do something, I want you to fight, now, now) (because you can) (stand up x2)
Right now, right now!
Takže mě vzbuď až budeš vědět kam jdeš
Protože jsem tady na tebe čekal dost dlouho
(takže mě vzbuď 3x)
Po všem (postav se) co tě ničí
(Budeš bojovat? 2x) (postav se 2x)
Postavíš se?
(Za všechno stojíš) (Chci aby ses postavil a něco dělal. Chci abys teď bojoval) (protože můžeš) (postav se 2x)
Právě teď, právě teď!

Text přidala karolinatrn

Text opravila karolinatrn

Video přidala karolinatrn

Překlad přidala xFej

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Think Too Much, Feel Too Little (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.