Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Love
It’s the air in your mother’s lungs
When her fathers tore her fences down
Plastic bags and the panadol was out
Lásko,
Je to vzduch v plicích tvé matky
Když její otcové rozthali její ohrady
Plastové sáčky a panadol byly pryč
Love
Was a sold Gibson 335
And your father’s dream died that night
Just to keep that electricity on
Lásko,
Gibson 335 byl prodaný
A sen tvého otce v tu noc zabil
Jen abych udržel tu elektřinu
And it’s the darkest side of my heart that dies when you come to me
And it’s the golden ticket I win when you kill my enemies
I hear the farthest cry and the softest sigh when I’m empty
But if you leave me I’ll hide in a game like SimCity
A je to tá nejtmavší strana mého srdce, které umřelo, když jsi přišla ke mně
A je to zlatý lístek, který jsem vyhrál když jsi zabila mých nepřátelé
Slyším nejvzdálenější pláč a nejjemnější povzdech, když jsem prázdný
Ale jestli mě opustíš, skryji se ve hře jako SimCity
Oh when I die I’m alive
And when I lose I find
My identity
Oh, když umřu, budu naživu
A když ztratím, najdu
Mojí identitu
Son
If I died on my bedroom floor
Would you cry on your bedroom floor?
And tattoo my name underneath your arm
Synu,
Jestli umřu na podlaze mého pokoje
Brečel bys na podlaze toho svého?
A potetoval by sis mé jméno pod tvou ruku?
Love
That was alive in the olden days
Been put to death in this golden age
By our colour TV
Lásko,
Tohle bylo v dávných dobách naživu
V tomto zlatém věku jsme byli zabiti
Naší barevnou televizí
And it’s the darkest side of my heart that dies when you come to me
And it’s the golden ticket I win when you kill my enemies
I hear the farthest cry and the softest sigh when I’m empty
But if you leave me I’ll get me gone and drown face down muddy in the water
A je to tá nejtmavší strana mého srdce, které umřelo, když jsi přišla ke mně
A je to zlatý lístek, který jsem vyhrál když jsi zabila mých nepřátelé
Slyším nejvzdálenější pláč a nejjemnější povzdech, když jsem prázdný
Ale když mě opustíš, dostanu se pryč a utopím se tváří do vody
Oh when I die…
When I die…
Oh, když umřu...
Když umřu...
Die I’m alive
When I lose I find
My identity
Umřu, budu naživu
Když ztratím, najdu
Mojí identitu
Love
Was those dark clouds on the Friday
It was a holy shaking earthquake
And you were stuck up the tree
Lásko,
Byly ty tmavé mraky v pátek
Bylo to třesoucí se zemětřesení
A tys uvízl nahoru na stromu
And it’s the darkest side of my heart that dies when you come to me
Oh it’s the golden ticket I win when you kill my enemies
I hear the farthest cry and the softest sigh when I’m empty
But if you leave me I’d hello goodbye and I don’t shine at night look I’m dead man
A je to tá nejtmavší strana mého srdce, které umřelo, když jsi přišla ke mně
A je to zlatý lístek, který jsem vyhrál když jsi zabila mých nepřátelé
Slyším nejvzdálenější pláč a nejjemnější povzdech, když jsem prázdný
Ale jestli mě opustíš, zdravím, sbohem a nebudu zářit v noci, koukni, jsem mrtvý muž
Oh when I die…
When I die…
When I die…
Oh, když umřu...
Když umřu...
Když umřu...
When I die I’m alive
When I lose I find
My identity
Když umřu, budu naživu
Když ztratím, najdu
Mojí identitu

Text přidal Zweistein

Video přidal Zweistein

Překlad přidala lizzygrant

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Recordings of the Middle East

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.