Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Older brother, restless soul, lie down
Lie for a while with your ear against the earth
And you'll hear your sister sleep talking
Say "your hair is long but not long enough to reach
Home to me
But your beard
Someday might be"
Starší bratře, ty neklidná duše, lehni si
Tak lehni si na chvilku s uchem naproti zemi
A uslyšíš, jak tvoje sestra mluví ze spaní
Říká: Tvoje vlasy jsou dlouhé ale ne tak, aby mě dovedly domů
Ale možná tvé vousy
To jednou dokážou
And she'll wake up in a cold sweat on the floor
Next to a family portrait drawn when you were four
And beside a jar of two cent coins that are no good no more
She'll lay it aside
A probudí se ležící na podlaze, na těle studený pot
Vedle rodinného portrétu malovaného, když ti byly čtyři
A vedle sklenice dvou centů, které jsou k ničemu
Ona bude ležet stranou
Older father, weary soul, you'll drive
Back to the home you made on the mountainside
With that ugly, terrible thing
Those papers for divorce
And a lonely ring
A lonely ring
Sit on your porch
And pluck your strings
Starší otče, ty unavená duše, pojedeš
Zpátky domů, už jsi na úbočí
Spolu s tou ošklivou věcí, hrozivou věcí
S těmi papíry k rozvodu
A osamělým prstýnkem
Osamělým prstýnkem
Sedíš na verandě
A přetrháváš řetězce
And you'll find somebody you can blame
And you'll follow the creek that runs out into the sea
And you'll find the peace of the Lord.
A najdeš někoho, koho můžeš obvinit
A budeš sledovat říčku, která 'utíká' do moře
A najdeš mír v Pánu
Grandfather, gentle soul, you'll fly
Over your life once more before you die
Since our grandma passed away
You've waited for forever and a day
Just to die
And someday soon
You will die
Dědečku, ty jemná duše, budeš létat
Ještě jednou za svůj život než umřeš
Od doby, kdy naše babička odešla
Jen pořád čekáš na ten den
Kdy odejdeš
A za chvíli, brzo
Zemřeš
It was the only woman you ever loved
That got burnt by the sun too often when she was young
And the cancer spread and it ran into her body and her blood
And there's nothing you can do about it now
Byla to jediná žena, kterou jsi kdy miloval
Ta, kterou v mládí příliš často spalovalo slunce
A rakovina se rozšířila dál a dál do jejího těla a krve
A ty s tím teď už nic nemůžeš udělat

Text přidala Andul

Video přidala Andul

Překlad přidala Andul

Překlad opravila lizzygrant

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Recordings of the Middle East

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.