Kecárna Playlisty

The Good Old Days - text, překlad

playlist Playlist
If Queen Boadicea is long dead and gone
Still then the spirit
In her children's children's children
It lives on
I když královna Boadicea je už dávno mrtvá
Tak pořád její duch je
V dětech dětí jejich dětí
Přežívá to
If you've lost your faith in love and music
Oh the end won't be long
Because if it's gone for you then I too may lose it
And that would be wrong
Jestli si ztratil svou víru v lásku a hudbu
Oh, konec už se blíží
Protože, pokud jsi ji ztratil ty, tak já bych o ní taky mohl přijít
A to by bylo špatně
I've tried so hard to keep myself from falling
Back into my bad old ways
And it chars my heart to always hear you calling
Calling for the good old days
Because there were no 'good old days'
These are the good old days
Tak moc jsem se snažil znovu nespadnout
Zpátky do mých starých špatných zvyků
A vždycky to zadrží moje srdce, aby tě slyšelo volat
Volat po starých dobrých časech
Protože nikdy nebyly staré dobré časy
Tohle jsou ty dobré časy
It's not about, tenements and needles
And all the evils in their eyes
And the backs of their minds
Daisy chains and school-yard games
And a list of things we said we'd do tomorrow
A list of things we said we'd do tomorrow
Tohle není o bytech a jehlách
A o všech těch ďáblech v jejich očích
A o zákoutích jejich myslí
Skvostná pouta a dětské hry
A seznam věcí, o kterých jsme řekli, že uděláme zítra
Seznam věcí, o kterých jsme řekli, že je uděláme zítra
The Arcadian dream has all fallen through
But the Albion sails on course
So let's man the decks and hoist the rigging
Because the Pigman's found the source
And there's twelve rude boys on the oars
Starodávný sen, dávno zapomenut
Ale Albion pokračuje v cestě
Tak nechte muže na palubě zvednout výstroj
Protože skrček našel zdroj
A taky dvanáct rozhněvaných mužů k veslům
In the good old...days V duchu starých dobrých...časů

Text přidala iadaew

Text opravil Sigur

Videa přidal Sigur

Překlad přidala Drow

Překlad opravil Sigur


Up the Bracket

The Libertines texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.