Kecárna Playlisty

Music When the Lights Go Out - text, překlad

playlist Playlist
Is it cruel or kind not to speak my mind
And to lie to you rather than hurt you?
Well, I'll confess all of of my sins
After several large gins
But still I'll hide from you
Hide what's inside from you
Je to kruté nebo laskavé, neříci, co mám na mysli
A raději ti budu lhát, než ti ublížit?
Nuže, přiznám všechny své hříchy
Po několika velkých džinech
Ale stále před tebou to skryji
Skryji to, co je uvnitř
And alarm bells ring
When you say your heart still sings
When you're with me
Oh, won't you please forgive me?
I no longer hear the music
Oh no, no, no, no, no
A poplach zazní
Když řekneš, že tvé srdce stále zpívá
Když jsi se mnou
Oh, nechci tě prosit, ale odpustíš mi?
Já už tu hudbu neslyším
Oh ne, ne, ne, ne, ne
And though the memories of the pubs
And the clubs and the drugs and the tubs
We shared together
Will stay with me forever
A všechny ty vzpomínky na hospody
A kluby a drogy a koupele
Co jsme spolu sdíleli
Se mnou zůstanou napořád
But all the highs and the lows
And the to's and the fro's
They left me dizzy
Oh, won't you please forgive me
I no longer hear the music
Oh no, no, no, no
Ale všechny ty vzestupy a pády
Tam a zpátky
Zůstal jsem zmatený
Oh, nechci tě prosit, ale odpustíš mi?
Já už tu hudbu neslyším
Oh ne, ne, ne, ne, ne
Well, I no longer hear the music when the lights go out
Love goes cold in the shades of doubt
The strange fate in my mind is all too clear
No, já už tu hudbu neslyším, když světla zhasnou
Láska chladne ve stínech pochybnosti
Podivný osud v mé mysli je najednou jasný
Music when the lights come on
The girl I thought I knew has gone
And with her my heart had disappeared
Well, I no longer hear the music
Oh no, no, no, no, no
Hudba, když světlo přijde
Dívka, o které jsem si myslel, že ji znám, odešla
A s ní zmizelo i mé srdce
No, já už tu hudbu neslyším
Oh ne, ne, ne, ne, ne
All the memories of the fights and the nights
And the blue lights, all the kites
We flew together
I thought they'd fly forever
Všechny ty vzpomínky na rvačky a noci
A modré světlo, všechny ty papírové draky
Které jsme spolu pouštěli
Myslel jsem, že poletí navždy
But all the highs and the lows
And the to's and the fro's
They left me dizzy
Oh, won't you forgive me
Ale všechny ty vzestupy a pády
Tam a zpátky
Zůstal jsem zmatený
Oh, nechci tě prosit, ale odpustíš mi?
I no longer hear the music
Well, I no longer hear the music
I no longer hear the music
When the lights go out
Love goes cold in the shades of doubt
The strange fate in my mind it's all too clear
Já už tu hudbu neslyším
No, já už tu hudbu neslyším
Já už tu hudbu neslyším
Když světla zhasnou
Láska chladne ve stínech pochybnosti
Podivný osud v mé mysli je najednou jasný
Music when the lights come on
The girl I thought I knew has gone
And with her my heart had disappeared
I no longer hear the music
Oh no, no, no, no, no
And I no longer hear the music
Hudba, když světlo přijde
Dívka, o které jsem si myslel, že ji znám, odešla
A s ní zmizelo i mé srdce
No, já už tu hudbu neslyším
Oh ne, ne, ne, ne, ne
A víckrát tu hudbu neslyším

Text přidala iadaew

Text opravil Sigur

Videa přidal Sigur

Překlad přidala lulz

Překlad opravil Sigur


The Libertines

The Libertines texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.