Kecárna Playlisty

Death on the Stairs - text, překlad

playlist Playlist
From way far across the sea
Came an Eritrean maiden she
Had a one-track mind and eyes for me
Half blinded in a war
Z daleké plavby mořem
Přišla eritrejská dívka
Měla pro mě jeden úsek své mysli a oči
Z války napolo osleplé
With a pale, young Anglican
Who said he'd help her all he can
Showed her Jesus and his little unholy friend
She had no mind to please him
Just say 'ta-ra' and leave him behind
S bledým mladým Angličanem
Který řekl, že jí pomůže nejvíc, jak bude moct
Ukázal jí Ježíše a svého bezbožného kamarádíčka
Neměla tušení, jak ho potěšit
Řekla jen 'ta-ra' a nechala ho tam
A little boy in a stairwell who
Says 'I hate people like you'
I got matchsticks and cable TV
Half of less than 50P
We all clambered over the balcony
Banging on the window, waking Steve
Bringing with the true love his unholy friend
Singing, 'If you really need it
You just won't leave it behind'
Na schodišti stojí malý kluk
Který říká „Nenávidím lidi jako jsi ty“
Dostal sirku, tyč a kabelovou televizi
Za polovic, necelých 50 liber
Všichni jsme šplhali přes balkon
Bušili na okno, budili Stevea
S sebou vzali lásku bezbožného kamaráda
Zpívám, jestli to opravdu potřebuješ
Pak to prostě neopustíš
So baby please kill me
Oh, baby don't kill me
But don't bring that ghost 'round to my door
I don't want to see him anymore
Please kill me
Oh, baby don't kill me
Just don't bang on about yesterday
You know I wouldn't know about that anyway
Tak, baby, prosím, zabij mě
Oh, baby, nezabíjej mě
Ale nevzkřísuj toho ducha u mých dveří
Už ho nechci nikdy vidět
Prosím, zabij mě
Oh, baby, nezabíjej mě
Jen nedělej povyk kolem včerejška
Stejně bych o tom nic nevěděl
Monkey asked to the mouse before
If she loved anybody more than he
Turns you into stone
Now I'm reversing down the lonely street
Cheap hotel where I can meet the past
Pay it off and keep it sweet
It's sweet and it's nothing, no
It's just like nothing at all
Před tím se opice myši zeptala
Jestli někdy milovala víc než on
To tě přemění v kámen
Teď couvám do osamělé ulice
Do levného hotelu, kde se můžu setkat s minulostí
Splatím to a ať je to sladké
Je to sladké jako nic, ne
Je to sladké jako vůbec nic
You know I've seen you there
How could i help but stare?
It rips the heart out of your baby
I've taken too far too much to see
Or think or touch what's real
Stranded on this street that paved
my only way home
If you really need it all
You just won't leave him behind
Víš, já tě tam viděl
Jak bych mohl pomoct, ale zírám?
Tvému dítěti to trhá srdce
Teď jsem se dostal daleko, příliš daleko, než abych viděl
Nebo přemýšlel, nebo se dotkl toho, co je skutečné
Uvázl jsem na téhle ulici,
která kdysi dláždila mou jedinou cestu domů
Pokud to pravdu potřebuješ
Pak to prostě neopustíš
Oh, please kill me
Oh, no don't kill me
Don't bring that ghost 'round to my door
I don't want to see him anymore
Please kill me
Oh, no don't kill me
And don't try joke about yesterday
You know I wouldn't know about that anyway
Oh, prosím, zabij mě
Oh, nezabíjej mě
Ale nevzkřísuj toho ducha u mých dveří
Už ho nechci nikdy vidět
Prosím, zabij mě
Oh, nezabíjej mě
A nezkoušel vtip o včerejšku
Stejně bych o tom nic nevěděl
It's sweet like nothing no
It's sweet like nothing at all
It's sweet like nothing no
It's sweet like nothing at all
It's sweet like nothing no
It's sweet like nothing at all
Je to sladké jako nic není
Je to sladké jako vůbec nic
Je to sladké jako nic není
Je to sladké jako vůbec nic
Je to sladké jako nic není
Je to sladké jako vůbec nic

Text přidala iadaew

Text opravil Sigur

Videa přidal Sigur

Překlad přidala iadaew

Překlad opravil Sigur


Up the Bracket

The Libertines texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.