Playlisty Kecárna
Reklama

The Dream Synopsis - text, překlad

playlist Playlist
Well we were kissing
It was secret
We’d had to sneak beyond the kitchen
Both well aware that there’d be trouble
If the manager should find us
You’d got a leaning tower of pint pots in your hand
You can carry much more than I can
Tak tedy, Líbali jsme se
Bylo to tajemství
Museli jsme se proplížit za kuchyní
Oba jsme si dobře uvědomovali, že by byly potíže
Pokud by nás měl najít manažer
Měla jsi šikmou věž z pintových hrnků ve tvé ruce
Můžeš snest mnohem více než já
And a wicked gale came howling up through
Sheffield City Centre
There was palm tree debris everywhere and a Roman Colosseum
Isn’t it boring when I talk about my dreams
A podlá vichřice přišla vít vzhůru skrz
Sheffieldksé městské centrum
Byly tam trosky palem všude a Římské
Koloseum
Není to nudné, když mluvím o svých snech?
I’m in a building and I notice
That I’m surrounded by the ocean
I get a feeling, I start running
Don’t really know why I am running
I never really know why I am running
‘til I get caught
Want to wake up to my dream report?
Jsem v budově a postřehl jsem,
Že jsem obklopený oceánem
Mám pocit, rozbíhám se
Vlastně ani nevím proč běžím
Nikdy nevím proč běžím
Dokud mě nechytí
Chceš se vzbudit do mé snové reportáže?
And the snow was falling thick and fast
We were bombing down Los Feliz
It was you and me and Miles Kane
And some kid I went to school with
Isn't it ugly when I talk about my…
Sníh padal hustě a rychle
Bombardovali jsme Los Feliz
Byla jsi to ty a já a Miles Kane
A nějaký děcko se kterým jsem chodil do školy
Není to ošklivé když mluvím o svých...
Visions of the past and possible future
Shoot through my mind and I can’t let go
Inseparable opposing images
When can you come back again?
Vizích minulosti a možné budoucnosti
Vystřeleny skrz mou mysl a já se jich nemůžu zbavit
Nerozdělitelné protikladné obrazy
Kdy se můžeš vrátit zpátky domů?
And a wicked gale came howling up through
Sheffield City Centre
There was palm tree debris everywhere and a Roman Colosseum
Isn't it boring when I talk about my dreams
A podlá vichřice přišla vít vzhůru skrz
Sheffieldksé městské centrum
Byly tam trosky palem všude a Římské
Koloseum
Není to nudné, když mluvím o svých snech
It must be torture when I talk about my dreams Musí to být mučení, když mluvím o svých snech

Text přidala nonbinary

Video přidala Srnkaaa

Překlad přidala Karel1999

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dream Synopsis (EP)

Reklama

The Last Shadow Puppets texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.