Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The Newry Highwayman - text, překlad

In Newry town, I was bred and born
In Stephen's Green now I lie in scorn
I served my time to the saddling trade
But I turned out to be, yes I turned out to be a roving blade

At seventeen I took a wife
I loved her dearly as I loved my life
And to maintain her both fine and gay
I took to robbing, I took to robbing on the King's Highway

I never robbed any poor man yet
Nor any tradesman did I beset
I robbed the lords and the ladies bright
And robbed their jewels, and robbed their jewels for my heart's delight

I robbed Lord Golding, I do declare
And Lady Mansell on Grosvenor Square
I shook the shutters and bid them goodnight
And home I went then, and home I went then to my heart's delight

To Covent Garden I made my way
With my dear wife for to see the play
Lord Fielding's gang, they did me pursue
And I was taken, and I was taken by that cursed crew

My father cried "Oh, my darling son"
My wife she wept and cried "I am undone"
My mother tore her white locks and cried
Saying "In the cradle," saying "In the cradle Willie should have died"

And when I'm dead, aye and in my grave
A flashy funeral pray let me have
With six bold highwaymen to carry me
Give them good broadswords, give them good broadswords and sweet liberty

Six pretty maidens to bear my corpse
Give them white garlands and ribbons all
And when I'm dead, they will speak the truth
He was a wild and, he was a wild and a wicked youth

Text přidala Babselle

Text opravila Babselle

Video přidala Babselle

V městečku Newry jsem se narodil
Teď ležím opovržen v Stephen's Green
Odsloužil jsem si svůj čas v obchodě se sedly
Ale ukázalo se, ano, ukázalo se, že jsem potulnou čepelí

V sedmnácti jsem se oženil
Miloval jsem ji jako jsem miloval vlastní život
A abych ji zaopatřil, aby se měla dobře
Dal jsem se na loupení, dal jsem se na loupení na Královské cestě

Nikdy jsem neoloupil chudáka
ani obchodníky jsem netrápil
Okrádal jsem lordy a vznešené dámy
Kradl jsem jejich šperky, kradl jsem jejich šperky pro potěšení svého srdce

Oloupil jsem Lorda Goldinga, prohlašuji
A Lady Mansell na Grosvenorovo náměstí
Zabouchl jsem za sebou okenice a popřál jim dobrou noc
A potom šel jsem domů, a potom jsem šel domů pro potěšení svého srdce

Vydal jsem se na Covent Garden
S mou drahou ženou, podívat se na divadelní představení
Skupina Lorda Fieldinga mne začala pronásledovat
A byl jsem zatčen, a byl jsem zatčen tou prokletou bandou

Můj otec naříkal "Och, můj drahý synu"
Moje žena plakala a naříkala "Jsem zničená"
Má matka si rvala své bílé lokny a naříkala
Říkajíc "V kolébce", říkajíc "V kolébce měl Willie zemřít"

A až zemřu, v mém hrobě
Nechte mě mít oslnivou pohřební modlitbu
S šesti statečnými loupežníky, kteří mě ponesou
Dejte jim dobré široké meče, dejte jim dobré široké meče a sladkou svobodu

Šest krásných pannen, aby nesly moji mrtvolu
Dejte jim věnce z květin a stužky do vlasů
A až zemřu, ony promluví pravdu
On byl divoké, on byl divoké a zkažené mládí

Překlad přidala Babselle

Překlad opravila Babselle


Nezařazené v albu

The Johnstons texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.