Playlisty Akce
Reklama

Maybe You're the Reason - text, překlad

playlist Playlist
Now tell me something
Is there a point to this?
Or are we living for the feeling
When we look back
On what we did and reminisce?
Teď mi něco pověz
Je v tomhle ta pointa?
Nebo žijeme pro pocit
Když se ohlížíme
Za tím, co jsme udělali a vzpomínáme?
'Cause I’ve looked within and I've read
But instead I keep focusing
On just how thin I can get
Now I'm looking for something else
I found myself: I’m someone else
Protože jsem se podívala dovnitř a četla
Ale místo udržení pozornosti
Na to jak hubenou můžu být
Teď hledám něco jiného
Našla jsem sebe sama, jsem někdo jiný
I keep looking for something
Even though I know that it's not there
(Maybe you're the reason)
Every time I try to figure it out
You're the only thing I can think about
(Maybe you're the reason)
Stále něco hledám
I když vím, že to tu není
(Možná jsi ten důvod)
Pokaždé se na to snažím přijít
Ty jsi jediná věc, na kterou myslím
(Možná jsi ten důvod)
And I think I'm dying
'Cause this can't be living
Should I be searching for
Some kind of meaning?
Apathy’s a funny feeling
A myslím, že umírám
Protože tohle nemůže být žití
Měla bych hledat
Nějaký význam?
Apatie je vtipný pocit
I turned my gaze to the ceiling
Thanked a God I don’t believe in
For the scene outside
I tried my best at sleeping but
My dreams were unappealing
So I searched for people in the landscape
Passers by
Zaměřila jsem pohledem na strop
Poděkovala Bohu, i když v něm nevěřím
Pro tu scénu venku
Ze všech sil jsem se snažila spát, ale
Mé sny byly nepřirozené
Tak jsem hledala nějaké lidi v krajině
Procházející kolem
I keep looking for something
Even though I know that it's not there
(Maybe you’re the reason)
Every time I try to figure it out
You're the only thing I can think about
(Maybe you're the reason)
Stále něco hledám
I když vím, že to tu není
(Možná jsi ten důvod)
Pokaždé se na to snažím přijít
Ty jsi jediná věc, na kterou myslím
(Možná jsi ten důvod)
I keep looking for something
Even though I know that it's not there
(Maybe you’re the reason)
Every time I try to figure it out
You're the only thing I can think about
(Maybe you're the reason)
Stále něco hledám
I když vím, že to tu není
(Možná jsi ten důvod)
Pokaždé se na to snažím přijít
Ty jsi jediná věc, na kterou myslím
(Možná jsi ten důvod)

Text přidala Ketyss

Videa přidali Ketyss, Sigur

Překlad přidal Sigur

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Good at Falling

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.