Playlisty Kecárna
Reklama

The Ancient Covenant - text, překlad

playlist Playlist
A treaty between alpha and omega beings
Summoning a darkened era upon Earth
Ancients receive immortality
The rest shall be servants of the gods
Smlouva mezi alfou a omegou začíná
Přivolávat ztemnělou éru na Zemi
Antičtí lidé získávají nesmrtelnost
Odpočinek bude služebník Bohů
Slow-Poisoning xenobiotic substances will enslave your sick
A pact of horrifying consequence
A new alteration
Humanoid mutation of alien seed
Pomalá-Jedovatá xenobiotická substance bude zotročena tvojí nemocí
Smlouva děsivých následků
Nová změna
Lidská mutace z vetřelcovi sémě
The agenda implemented through genetic infiltration
Sinister
Undignified
Promising unearthly intellect
Feeding on the selfishness of man
Denní program uskutečněn skrz genetickou infiltraci
Neblahý
Nedůstojný
Nadějný nepozemský intelekt
Krmící se sobectvím muže
Forever
Navždy
The ancient covenant is sealed with the blood of unsown (tainted) loins (x2) Starobylá smlouva je zapečetěna krví neposkvrněných lvů (x2)
Begin integration of the hybrid population Začíná integrace hybridní populace
Ancients join the ranks of the gods
For their curses of destined generations
(x5)
Antičtí lidé se postaví do pozice bohů
Za jejich rouhání určené generace
(x5)

Text přidal Xvim

Překlad přidal 666devil666

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Planetary Duality

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.