Playlisty Kecárna
Reklama

Coldly Calculated Design - text, překlad

playlist Playlist
Aeons of awareness limited to a feeble existence
Restrictively implanted in the vessel called man
Genetically bound to a covert system
Never to discover more than is allowed
Věky povědomí omezeny slabou existencí
Omezení zasazeno v nádobě zvané muž
Geneticky vázaný na skrytý systém
Nikdy nespatřen více než je dovoleno
There is no truth
Only a perspective
The locked physical senses were designed to misinform
Tady není pravdy
Jen perspektiva
Uzamčený tělesný smysl byl vytvořen k dezinformaci
We must transcend the illusion
Breaking the barricade of infinite cognizance
(x2)

Musíme předčit iluzi
Rozbít překážky nekonečného poznání (x2)
A glimpse scurries through the peripheries of allowance
There is a doorway in the suppression of the mind

Záblesk mihnoucí se skrz obvod odměny
Tady je vchod do potlačené mysli
A portal to the agenda of the gods
Unveiling the knowledge of the celestial ones

Vchod do denního pořádku bohů
Odkrytí vědomostí z nebeského jedince
Unrestricted permeation of the assimilated life by the fathers of man
Creationism in its sickest form
Neomezené prolínání z asimilovaného života otce muže
Kreacionismus ve zvrácené formě
There is no truth
Only a perspective
We must transcend the illusion
Breaking the barricade of infinite cognizance
Tady není pravdy
Jen perspektiva
Musíme předčit iluzi
Rozbít překážky nekonečného poznán
Specifically manufactured in ignorance
Gaze upon the blueprints of the absolute
Přesněji vyrobeno v ignoranci
Hledět na plány absolutnosti
The human mind denied a greater understanding of inter-dimensionalism
Through a vast control of molecular vibration never intended to be stumbled upon
Lidská mysl zamítnuta větším porozuměním
z mezi deminesionalismu
Skrz rozsáhlou kontrolu molekulární vibrace
nikdy zamýšlený být zaražen
Reduced to third dimensional vessels of possession
The third eye clenched shut by demonic grasp
We are servants to an opaque order
Snížený k třetímu rozměru nádoby vlastnictví
Třetí oko sevřeno ďábelským sevřením
My jsme služebníci neprůhledného rozkazu

Text přidal Xvim

Text opravil Xvim

Překlad přidal 666devil666

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Planetary Duality

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.