Playlisty Kecárna
Reklama

8½ Minutes - text, překlad

playlist Playlist
Oh, launched all the world's nukes this morning
Hoping it would kick-start something
Some of them went off course and hit the moon instead
It was kinda pretty
Oh, odpálili tohle ráno všechny světové bomby
Doufám, že to něco nakopne
Pár z nich se dostalo mimo kurz a zasáhlo měsíc
Bylo to docela hezký
Hasn't been a whole lot of looting
On the other hand, oh, it's fucking freezing
Someone on TV said something about going underground
Guess we better start digging
Nešlo o spoustu rabování
Druhé ruky, oh, je to kurva mrazivé
Někdo v televizi říkal něco o podzemí
Hádám, že radši začneme kopat
What were you doing for those eight and a half minutes?
Was it mean, was it petty, or did you realize you were sorry
And that you love them?
Co jsi dělal během těch osmi a půl minut?
Bylo to zlé, bylo to hezké nebo sis uvědomil, že je ti líto
A že je miluješ?
I saw an astronomer break down on CNN
He said, I'm a scientist, not your fucking clergyman!
And no one's going nowhere cause the cars are all frozen
They give the power plants ten days
Viděl jsem astronoma se zhroutit na CNN
Řekl, jsem vědec, ne zasraný duchovní!
A nikdo nejde nikam, protože auta jsou zmrzlá
Dávají sílu rostlinám na deset dní
What were you doing for those eight and a half minutes?
Was it mean, was it petty, or did you realize you were sorry
And that you love them?
Co jsi dělal během těch osmi a půl minut?
Bylo to zlé, bylo to hezké nebo sis uvědomil, že je ti líto
A že je miluješ?
But the sky is like a dome of black metal flake
And stars bleed together in phosphorescent lakes
And a dead black disk slides silently overhead
It's fucking beautiful is what it is
Ale obloha je jako kupole z černého kovového plátu
A hvězdy se spojují dohromady ve fosforeskujících jezerech
A mrtvý černý disk sjíždí tiše kupředu
Je kurva krásné to, jaké to je
What were you doing for those eight and a half minutes?
Was it mean, was it petty, or did you realize you were sorry
And that you love them?
Co jsi dělal během těch osmi a půl minut?
Bylo to zlé, bylo to hezké nebo sis uvědomil, že je ti líto
A že je miluješ?
When I die I'm going to heaven
Leave it to the cockroaches and the 7-11s
But it'd be nice to think we could get it right down here just once
Až umřu, půjdu do nebe
Nechám to švábům a 7-11s
Ale bylo by hezké přemýšlet o tom, že bychom se mohli dostat ještě jednou dolů

Text přidal Sigur

Videa přidal Sigur

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Emergency & I

Reklama

The Dismemberment Plan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.