Playlisty Kecárna
Reklama

Memory Machine - text, překlad

playlist Playlist
Red wire - right temple
Black wire - left temple
Red wire - right temple
Black wire - left temple
Red wire - right temple
Black wire - left temple
Red wire - right temple
Black wire - left temple
Červený drát - pravý chrám
Černý drát - levý chrám
Červený drát - pravý chrám
Černý drát - levý chrám
Červený drát - pravý chrám
Černý drát - levý chrám
Červený drát - pravý chrám
Černý drát - levý chrám
There are times I think eternal life ain’t such a bad gig
Smoke all you want and see the planets
If and only if they find a way to cure the longing
The distant panic
Občas přemýšlím, že věčný život není tak špatný vystoupení
Kouřit co jen chceš a vidět planety
Jen a pouze pokud najdou způsob, jak léčit toužení
Vzdálená panika
Someday, I’m telling you
They’ll make a memory machine
To wax our hearts to a blinding sheen
To wash away the grief
Jednoho dne ti řeknu, že
Vytvoří paměťový stroj
Aby navoskovali naše srdce do oslepujícího lesku
Aby smyli smutek
Someday, I’m telling you
They’ll make a memory machine
To wax our hearts to a blinding sheen
To wash away the grief
Jednoho dne ti řeknu, že
Vytvoří paměťový stroj
Aby navoskovali naše srdce do oslepujícího lesku
Aby smyli smutek
There are folks that say to have a soul you’ve got to suffer
Well lately I’ve had my RDA of that
And call it fascist but I know that someday happy
Will be all that matters
Jsou lidé, kteří říkají, že když máš duši, tak musíš trpět
No, poslední dobou jsem z toho měl RDA
A říkám mu fašista, ale vím, že jednoho dne
Bude záležet jen na štěstí
Someday, I’m telling you
They’ll make a memory machine
To wax our hearts to a blinding sheen
To wash away the grief
Jednoho dne ti řeknu, že
Vytvoří paměťový stroj
Aby navoskovali naše srdce do oslepujícího lesku
Aby smyli smutek
Someday, I’m telling you
They’ll make a memory machine
To wax our hearts to a blinding sheen
To wash away the grief
Jednoho dne ti řeknu, že
Vytvoří paměťový stroj
Aby navoskovali naše srdce do oslepujícího lesku
Aby smyli smutek
Poetry, Aldous Huxley—yeah, yeah, yeah, it’ll be a relief
If they can make machines to save us labor
Someday they’ll do our hearts the very same favor
The wails of ruined lives brought to a halt
By the serene hum of computers in air-conditioned vaults
Poezie, Aldous Huxley - yeah, yeah, yeah, bude to úleva
Pokud můžou vytvořit stroje, co nás zachrání
Jednou dají naše srdce do stejné přízně
Kvílení zruinovaných životů nás zastavila
Díky klidnému hučení počítačů v klimatizovaných klenbách
Red wire - right temple
Black wire - left temple
Red wire - right temple
Black wire - left temple
Red wire - right temple
Black wire - left temple
Red wire - right temple
Black wire - left temple
Červený drát - pravý chrám
Černý drát - levý chrám
Červený drát - pravý chrám
Černý drát - levý chrám
Červený drát - pravý chrám
Černý drát - levý chrám
Červený drát - pravý chrám
Černý drát - levý chrám

Text přidal Sigur

Videa přidal Sigur

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Emergency & I

Reklama

The Dismemberment Plan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.