Playlisty Kecárna
Reklama

A Life of Possibilities - text, překlad

playlist Playlist
You dig down underground now
Through the soil, through the cooling clay
As the din fades above you
You're moving, you're secret, you're nowhere, it's all good
And no lights lead you onwards
And no signs point you on your way
Just earth in all directions
It's endless, it's mapless, no compass, no north star
Teď se prokopáváš do podzemí
Skrze půdu, skrze chladící hlínu
Když se nad tebou ztrácí rámus
Hýbeš se, jsi tajemství, jsi nikde, všechno je dobré
A žádné světlo tě nevede dál
A žádné značky ti neukazují cestu
Jen země ve všech směrech
Je to nekonečné, je to nezmapované, bez kompasu, bez Severky
You're all gone cause they can't find you
You're lost cause they don't know the way
They blame themselves, they blame each other
They're angry, they're sorry, they're worried, you don't care
The shovels scrape somewhere up there
They just want to know if you're OK
Morse code tapped with hammers
You hear it, you know it, ignore it, you're on your way
Jsi úplně pryč, protože tě nemůžou najít
Jsi ztracený, protože neznají cestu
Viní sebe sama, viní se navzájem
Jsou naštvaní, je jim to líto, bojí se, nezajímá tě to
Lopaty tam někde škrábou
Jen chtějí vědět, zda jsi v pohodě
Morseovka ťukaná kladivy
Slyšíš ji, znáš ji, ignoruješ ji, jdeš si po svém
But at some point you've gotta come up for air
You wipe the rocks and mud, and dirt out of your hair
You're blind and queasy with a growing sense of despair
You don't know anyone
You look around yeah, trying to find someone you know
You put your hand up in the air, you kinda wave hello
But if they do care, oh they're not letting it show
This can't be new to you
Ale v určitém okamžiku musíš na vzduch
Stíráš kameny a bláto a špínu z vlasů
Jsi slepý a nervózní s rostoucím pocitem zoufalství
Neznáš nikoho
Díváš se kolem, yeah, snažíš se najít někoho, koho znáš
Zvedáš ruce do vzduchu, máváš na pozdrav
Ale pokud je to zajímá, oh, nedávají to najevo
Tohle pro tebe nemůže být nové
There's a feeling coming back
Connected by a thread
It's pulling at your hands like a spider web
Like a kite that isn't there
Vrací se ten pocit
Spojení vláknem
Tahá tě za ruce jako pavoučí síť
Jako drak co tu není
If it's a life of possibilities
That pulls you away, that claws and tears
And challenges you to stay, well then
If it's a life of possibilities
That you've gotta live well, don't be surprised
When they don't remember you or simply don't want to
Pokud je to život plný možností
Které tě táhnou pryč, který drápe a slzí
A vyzývá tě k zůstávání, no poté
Pokud je to život plný možností
Že budeš žít dobře, nebuď překvapen
Když si tě nepamatují ani jednoduše nechtějí

Text přidal Sigur

Video přidal Sigur

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Emergency & I

Reklama

The Dismemberment Plan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.