Playlisty Kecárna
Reklama

Still Fly (Big Tymers cover) - text, překlad

playlist Playlist
What's up Fresh, it's our turn babyCo je, Freshi, jsme na řadě, kotě
Gator Boots, with the pimped out Gucci suit
Ain't got no job, but I stay sharp
Can't pay my rent, cause all my money's spent
But that's OK, cause I'm still fly
Boty z aligátora s vyladěným oblekem od Gucciho
Nemám práci, ale zůstávám drsným
Nemůžu zaplatit nájem, protože jsem utratil všechny peníze
Ale to je v pohodě, protože stále létám
Gotcha car play gems on shine, said it's mine, get a mink, baby girl lets ride
You da Numba 1 stunna, and we gonna glide
And go straight to the mall, and turn out the inside
Prowler Gucci full length leather, Burbons cooler, Coogi sweater
Twenty inches pop my feather, The Bird man daddy I fly in any weather
Alligator seats with the head in the
Inside
Swine on the dash, G-Wagon so Fly
Numba 1 don't tangle and twisle
When it come to these cars my hands are faithful
The Gucci with the matching interior
3 wheel ride with the tire in the middle
It's Fresh and stunna and we like brothers,
We shine like paint daddy this our summer
Auto hraje, drahokamy září, řekl jsem, je moje, koupil norka, kotě, projeďme se
Jsi číslo 1 a pojedeme
A jdeme přímo do nákupáku a uděláme bordel uvnitř
Tulák Gucci celý z kůže, chladič Burbon, svetr od Coogi
Dvacet palců nafukuje mé peří, Ptačí muž je můj táta, létám v každém počasí
Aligátorské sedačky s hlavou
Uvnitř
Prase při skoku, G-Wagons, tak leť
Číslo 1, nezamotej se
Když to jde do těchto aut, moje ruce věří
Gucci s padnoucím interiérem
3 kola, jedu s pneumatikou uprostřed
Je to čerstvý a jsme jako bratři
Záříme jako malba od taťky v našem létě
Gator Boots, with the pimped out Gucci suit
Ain't got no job, but I stay sharp
Can't pay my rent, cause all my money's spent
But that's OK, cause I'm still fly
Got a quarter tank gas in my new E-class
But that's alright cause I'm gon' ride
Got everything in my moma's name
But I'm hood rich da dada dada da
Boty z aligátora s vyladěným oblekem od Gucciho
Nemám práci, ale zůstávám drsným
Nemůžu zaplatit nájem, protože jsem utratil všechny peníze
Ale to je v pohodě, protože stále létám
Mám poloviční nádrž plynu v nové E-třídě
Ale je to v pohodě, protože pojedu
Mám všechno ve jméně mámi
Ale jsem skrytý boháč, da dada dada da
Have you ever seen the crocodile seats in the truck?
Turn around and sit it down and let em' bite ya butt
See, the steering wheel is Fendi, dashboard Armani,
With Your baby momma playa is where u can find me
Pushing through the parking lot on 24's Cadillac Escalade with the chromed out nose
With the navigation arrow headed straight to iHop
Aunt Jaimama likes me cause my syrup is so hot
Put the Caddy up, Start the 3 wheel Benz
Hyper white lights, ultra violet lens
Sumitomo tires and they gotta be run flat
T.V. where the horn go, boy can you top that?
I'ma show you somethin rookie press that button
The trunk went Eh-eh and all of a sudden
4 15's didn't see no wire's, and then I heard boom from the amplifiers
Viděl jsi někdy v kamionu krokodýlí sedačky?
Podívej se a sedni a nech je zakousnout se ti do zadku
Koukej, ten volant je Fendi, palubní deska Armani
Hraju si s tvou holkou, tam mě můžeš najít
Tlačím se na parkoviště s 24 Cadillacem
Eskaláduju s chromovaným nosem
S navigací v iHopu
Teta Jaimama mě má ráda, protože můj sirup je horkej
Startuju Caddyho, Startuju 3 kola od Benz
Hyper bílá světla, ultra fialové čočky
Sumitomo gumy a ty budou ploché
TV, kde míří ten roh, kluku, můžeš to dát jako top?
Ukážu ti něco stisknutím toho čudlíku
Kufr udělal eh-eh a všechno je náhlé
4 15 neviděli žádný drát a pak jsem slyšel boom ze zesilovačů
Let me slide in the Benz with the fished out fins
Impala Loud pipes, Drinking that Hen
It's the birdy birdy man I'll do it again
In the Cadillac truck 24's with 10's
Looking at my Gucci it's about that time
6 banders flying in at 9
New Suburban truck with page up showin'
Black and White and Red and Gold and
Bodies on the Roadster Lexus You know with that hard top beamer
Momma that's your truck
I'm coming up the hood been lovely
Open up the top and I wake up the bubbley
430 lex with convertible top
The rims keep spinning every time I stop
I got a superman Benz that I scored from shaq
With a old school Caddy with a diamond in the back
Projeďme se v Benz s vylovenými ploutvemi
Impala hlasité trubky, piju ten Hen
Je to ptačí, ptačí muž, udělám to znovu
V Cadillacu 24 s deseti
Dívám se na svoje Gucci, je to o této době
6 pásů letí v 9
Nový Suburban s ukazující stránkou
Těla na Roadster Lexus, víš, že mají paprskovač
Mami, tohle je tvůj truck
Přicházím sem být milý
Otevírám top a probouzím se v bublině
430 lex s konvertivním povrchem
Ráfky se dál otáčejí, pokaždé když zastavím
Mám supermana Benze, který skóroval
Se starou školou Caddym s diamatem v zádi
Gator Boots, with the pimped out Gucci suit
Ain't got no job, but I stay sharp
Can't pay my rent, cause all my money's spent
But that's OK, cause I'm still fly
Got a quarter tank gas in my new E-class
But that's alright cause I'm gon' ride
Got everything in my moma's name
But I'm hood rich da dada dada da
Boty z aligátora s vyladěným oblekem od Gucciho
Nemám práci, ale zůstávám drsným
Nemůžu zaplatit nájem, protože jsem utratil všechny peníze
Ale to je v pohodě, protože stále létám
Mám poloviční nádrž plynu v nové E-třídě
Ale je to v pohodě, protože pojedu
Mám všechno ve jméně mámi
Ale jsem skrytý boháč, da dada dada da

Text přidala Twinkee

Videa přidali Zruda666, LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Punk Goes Crunk

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.