Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This is the faith, this is the faith complex
Where all takes is another step so we can then step again
Tohle je komplex víry, tohle je komplex víry
Kde vše, co si žádá, je další krok, aby jsme mohli učinit krok další
It's not all about the numbers
It's not all about the numbers
This is the faith, this is the faith complex
Není to jen o číslech
Není to jen o číslech
Tohle je komplex víry, tohle je komplex víry
Try not to write another disappointing letter to integrity
Only go faster when you've stopped and thought
Only go slower when you've learned of wisdom
Everything is a question of goodwill
But we're too busy delivering answers with arrogance
Isn't it funny how one's compassion diminishes when his or her own perils rise?
Snaž se nenapsat další neuspokojivý dopis integritě
Jdi jedině rychleji, když zastavíš a pomyslíš
Jdi jedině pomaleji, až se naučíš moudrosti
Všechno je otázkou dobré vůle
Ale my jsme příliš zaneprázdněni doručováním odpovědí s arogancí
Není legrační, jak se soucit jednoho zmenší, když jeho nebo její riziko stoupne?
Perils rise, perils rise
It's not all about the numbers
It's not all about the numbers
Riziko stoupá, riziko stoupá
Není to o jen číslech
Není to o jen číslech
What should we ask for?
Who should we look to if all we know is burning bridges?
Don't speak to me like I'm a stranger
Turn your thoughts to the roots
As we've all been caught up in the branches
With roots above and branches below
Co by jsme měli žádat?
Na koho by jsme se měli obrátit, když jediné, co známe, jsou hořící mosty?
Nemluv na mě jakobych byl cizinec
Obrať své myšlenky ke kořenům
Jak jsme všichni byli chyceni ve větvích
S kořeny nahoře a větvemi dole
Don't run if you don't know your walk
This is the faith complex
Don't run if you don't know your walk
This is the faith complex
This is a memoir to friends persisting
This is the faith complex
Neutíkej pokud neznáš svou cestu
Tohle je komplex víry
Neutíkej pokud neznáš svou cestu
Tohle je komplex víry
Tohle je memoár k vytrvávajícím přátelům
Tohle je komplex víry

Text přidala Twinkee

Text opravil Pennywise

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Překlad opravil Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

With Roots Above And Branches Below

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.