Kecárna Playlisty

Number Three Never Forget - text, překlad

playlist Playlist
You've compromised your doctrines
You've compromised your doctrines
You've surrendered yourself, yourself to fashion
Ohrozila jsi své učení
Ohrozila jsi své učení
Vzdala jsi se, vzdala jsi se módě
Come back to your faith; Come back to grace
Come back to your faith; Come back to grace
Vrať se ke své víře; Vrať se ke své přízni
Vrať se ke své víře; Vrať se ke své přízni
He sang with us and loved others
The death of obsession
The blood relationship, creates such a rotten demise
Oh Lord, oh lord
Such blackness portrays the love of a machine
I did not want you to join this culture
I did not want you to join this culture
Zpíval s námi a miloval ostatní
Smrt posedlosti
Krvavý vztah, vytváří tak zkaženost
Oh Pane, oh Pane
Taková temnota zobrazuje lásku stroje
Nechtěl jsem, aby ses přidala k téhle kultuře
Nechtěl jsem, aby ses přidala k téhle kultuře
So how can you be so proud?
So how can you be so proud?
Tak jak můžeš být tak pyšná?
Tak jak můžeš být tak pyšná?
Pray to the heavens with whatever it takes, with whatever it takes
I wish to shine this light back upon you, back upon You
Modli se k nebesům, ať to obnáší cokoliv, ať to obnáší cokoliv
Přeji si nad tebou znovu rozzářit světlo, znovu nad tebou
It's obvious that apocalyptic barriers
You've compromised your doctrines
No mercy to fashion
You've surrendered yourself now
Tyhle apokalyptické bariéry jsou zřejmé
Ohrozila jsi své učení
Žádná milost módě
Vzdala jsi se teď
Oh and yet, I've been cleansed... Oh a teď, jsem byl očištěn...

Text přidala Twinkee

Text opravila Eva01

Video přidala Crazyovce

Překlad přidala Eva01


Plagues

The Devil Wears Prada texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.