Playlisty Kecárna
Reklama

Danger Wildman (feat. Trevor Wentworth) - text, překlad

playlist Playlist
I know a ghost
And when doubted His truth reveals incredible vengeance
Vanity is a sepulcher
Znám ducha
A když pochybuji o Jeho pravdě, uvrhne svou pomstu
Domýšlivost je hrobkou
Do as you please, shame will follow
Do as you please and shame will follow
Languages rot and insects lose interest
Mountains of plastic, melting away
Dělej, co si přeješ, hanba tě bude následovat
Dělej, co si přeješ a hanba tě bude následovat
Jazyky hnijí a hmyz ztrácí zájem
Hory plastu, odtávající pryč
As long as these struggles are aimless
We will all be standing still, standing still
When worded correctly, truth is never a cliché
This is because so many are attached to their deaf ears
Collect the leaves, count them, name them
Study each and every single one of them
As long as these struggles are aimless
We will all be standing still, standing still
When worded correctly, truth is never a cliché
This is because so many are attached to their deaf ears
Tak dlouho jako jsou tyhle vzdory bezúčelné
Všichni budeme pevně stát, pevně stát
Když je řečena správně, není pravda nikdy klišé
To jen proto, že většina je upevněna ke svým hluchým uším
Posbírej listy, spočítej je, dej jim jména
Studuj každý z nich
Tak dlouho jako jsou tyhle vzdory bezúčelné
Všichni budeme pevně stát, pevně stát
Když je řečena správně, není pravda nikdy klišé
To jen proto, že většina je upevněna ke svým hluchým uším
All mistakes can be marked by borders
All of love can be traced to a maker
It seems as if what is most important
Isn't noticed when forgotten
Všechny chyby mohou být označeny hranicemi
Všechna láska může být vysledována stvořitelem
Působí to, jako to nejdůlěžitější
Není poznáno, když je zapomenuto
Do as you please, shame will follow
Do as you please and shame will follow
The sun and the moon
You'll always take them for granted
What's delicate is lost
As the selfish forget what is sacred
The humble forget themselves
Dělej, co si přeješ, hanba tě bude následovat
Dělej, co si přeješ a hanba tě bude následovat
Slunce a měsíc
Vždy je budeš mít vypůjčené
Co je lahodné, je ztracené
Jak sobectví zapomíná, co je svaté
pokora zapomíná sama na sebe
When worded correctly, truth is never a cliché
This is because so many are attached to their deaf ears
Když je řečena správně, není pravda nikdy klišé
To jen proto, že většina je upevněna ke svým hluchým uším

Text přidala Twinkee

Text opravil Pennywise

Video přidala Eame

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • V písni účinkuje Trevor Wentworth z kapely Our Last Night. (LimeCZ)
Reklama

With Roots Above And Branches Below

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.