Playlisty Kecárna
Reklama

Assistant to The Regional Manager - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

These writings are to those who have weeped
These writings are to those who haven't looked deeply enough into the correct resolution
Tyhle dopisy jsou pro ty, kdo brečeli
Tyhle dopisy jsou pro ty, kdo pořádně nenahlédli do správných rozhodnutí
Wrong again but stronger now, we can face this
Fight life with life
Fight life with life
Zase špatně, ale silnější, můžeme tomu čelit
Bojuj proti životu životem
Bojuj proti životu životem
All glory to the One in existence
Bring upon Your Name, Your grace, Your everything
All glory to the One in existence
Bring upon Your Name, Your grace, Your everything
Všechna sláva Vyvolenému v jeho existenci
Velebeno buď Tvé Jméno, Tvá milost, Tvé všechno
Všechna sláva Vyvolenému v jeho existenci
Velebeno buď Tvé Jméno, Tvá milost, Tvé všechno
Hold hands and stare into the circle
What are we looking at
Rumors and rumors and rumors
Rumors and rumors and rumors
Assembly: disintegration
Rumors and rumors and rumors
Perish, perish, perish, perish
Tombstones serve as mirrors and the graves are infinite
Take a look through the lens and through your eyes
End the partitioning
Ruce se svírají a pohledy směřují do kruhu
Na co se to díváme
Klepy a klepy a klepy
Klepy a klepy a klepy
Shromáždění: dezintegrace
Klepy a klepy a klepy
Úhyn, úhyn, úhyn, úhyn
Náhrobky slouží jako zrcadla a hroby jsou nekonečné
Podívej se do objektivu a skrz vlastní oči
Konec rozkladu
Wrong again but stronger now, we can face this
Fight life with life
Fight life with life
Zase špatně, ale silnější, můžeme tomu čelit
Bojuj proti životu životem
Bojuj proti životu životem
Fight life with life, life, oh!
Enemies, we'll go for your throat
Bojuj proti životu životem, životem, oh!
Nepřátelé, půjdeme po vašich hrdlech

Text přidala Twinkee

Text opravil Pennywise

Video přidal locava

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

With Roots Above And Branches Below

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.