Playlisty Kecárna
Reklama

As Kids - text, překlad

playlist Playlist
My imagination was brighter
Above the streets - spotted circles
Destiny didn't seem so vague
Control wasn't so important
Má představivost byla pestřejší
Nad ulicemi - skvrnité kruhy
Osud se nezdál tak nejasný
Kontrola nebyla tak důležitá
It's now that the decades wash away
It's now that I accept the blame
A reason was never mentioned
I had nothing but good intentions
Nyní jsou už dekády pryč
Nyní už jsem přijal vinu
Důvod nikdy nebyl zmíněn
Neměl jsem nic, jen dobrý úmysl
Remember the flashes
The sky shining between the branches
It all seemed to be enough
It all seemed to be enough
Vzpomínám na záři
Obloha zářila mezi větvemi
Všeho se zdálo být dost
Všeho se zdálo být dost
As kids - keeping like the wind
Without a care at all
As kids - back when we could hear
The voices through the walls
Remember the flashes
The sky shining between the branches
It all seemed to be enough
It all seemed to be enough
Jako děti - zůstávajíce jako vítr
O nic jsme se nestarali
Jako děti - zpátky tam, kde jsme slyšely
Hlasy skrze stěny
Vzpomínám na záři
Obloha zářila mezi větvemi
Všeho se zdálo být dost
Všeho se zdálo být dost
Kicking rocks. Breaking sticks
Starting fires out in the woods
Vices - insignificant
We were only young (We were only young)
Kopat do kmínků. Lámat tyčinky.
Zakládat oheň venku, u lesa
Zlozvyky - neřešené
Byli jsme jen mladí (Byli jsme jen mladí)
It's now that the decades wash away
It's now that I accept the blame
A reason was never mentioned
I had nothing but good intentions
Nyní jsou už dekády pryč
Nyní už jsem přijal vinu
Důvod nikdy nebyl zmíněn
Neměl jsem nic, jen dobrý úmysl
Now there's new pain Teď je tu nová bolest
Introducing a stranger
Grimacing while we break our backs
Can I get a taker
To assume the duties of our age?
Představení se cizinci
Šklebení se, zatímco jsme se lámali v zádech
Mohu dostat zájemce
O převzetí povinností našeho věku?
Now there's new pain Teď je tu nová bolest
Remember the flashes
The sky shining between the branches
It all seemed to be enough
It all seemed to be
Vzpomínám na záři
Obloha zářila mezi větvemi
Všeho se zdálo být dost
Všeho se zdálo být dost
As kids - keeping like the wind
Without a care at all
As kids - back when we could hear
The voices through the walls
Remember the flashes
The sky shining between branches
It all seemed to be enough
It all seemed to be enough
Jako děti - zůstávajíce jako vítr
O nic jsme se nestarali
Jako děti - zpátky tam, kde jsme slyšely
Hlasy skrze stěny
Vzpomínám na záři
Obloha zářila mezi větvemi
Všeho se zdálo být dost
Všeho se zdálo být dost

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala Valse

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Act

Reklama

The Devil Wears Prada texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.