Playlisty Kecárna
Reklama

Songs The Night Sings - text, překlad

playlist Playlist
I used to wish and wonder everyday
Close my eyes and see where it would take me
I'd get lost in my dreams when I was a girl, was a child
Byla jsem zvyklá toužit a přemýšlet každý den,
zavřít oči a nechat se nést.
Ztrácívala jsem se ve svých snech, když jsem byla dívkou, dítětem.
Restless heart and mind still open wide
Running careless under clear and blue skies
Even then I did know that one day I would
Nepokojné srdce a mysl stále otevřená,
běhajíc bezstarostně pod jasnou modrou oblohou
Ale již tehdy jsem věděla, že jednoho dne.
Walk away from the ones who'd enslave me
Every pain, every soul who would stain me
Leave behind little town where I once swore
I will never die here
Odejdu od těch, kteří mě zotročují.
Každá bolest, každá duše, která mě zneuctila.
Nechala jsem za sebou městečko, kde jsem kdysi přísahala, že tu nezemřu.
Through the forest of green I will wonder
Underneath starry skies I will slumber
I will climb every hill, every mountain
Till I've seen them all
Skrz les zelený budu přemýšlet,
pod hvězdným nebem budu dřímat,
slezu každý kopec, každou horu,
dokud je neuvidím všechny.
I wanna live the stories I write
See the whole world with my own eyes
Take the unknown trail
And hear the songs the night sings
Chci žít příběhy, které píši,
vidět celý svět svýma očima,
jít stezkou neprozkoumanou
a poslouchat písně, které noc zpívá.
I wanna feel the flame when it burns
Wanna feel the pain when it hurts
Take the unknown trail
And hear the songs the night sings
Chci cítit plamen, když hoří,
bolest, když mě zraní,
jít stezkou neprozkoumanou
a poslouchat písně, které noc zpívá.
And now that I've seen just a little, not a lot
But I know who I am and who I am not
I could weep for the ones who stumble through life like they're lost
A teď, když jsem viděla již malinko, ne moc,
ale já vím kdo jsem a kdo ne,
mohla bych plakat pro ty, kteří klopýtají životem,
jak kdyby byli ztraceni.
Heedless hearts and eyes that must be blind
Living joyless under pale and grey skies
I just want them to know that right now they could
Zaslepená srdce a oči, jež musí být slepé,
žijící smutně pod zataženou šedou oblohou.
Já jen chci, aby věděli, že teď by mohli.
Board the ship, hoist the sail, weigh the anchor
Set a course right towards the horizon
We can sail every sea, every ocean
Till we've seen them all
Nalodit se, spustit plachty, vytáhnout kotvu,
vyplout přímo k obzoru.
Můžeme plout po každém moři, každém oceánu,
dokud je neuvidíme všechny.
I wanna live the stories I write
See the whole world with my own eyes
Take the unknown trail
And hear the songs the night sings
Chci žít příběhy, které píši,
vidět celý svět svýma očima,
jít stezkou neprozkoumanou
a poslouchat písně, které noc zpívá.
I wanna feel the flame when it burns
Wanna feel the pain when it hurts
Take the unknown trail
And hear the songs the night sings
Chci cítit plamen, když hoří,
bolest, když mě zraní,
jít stezkou neprozkoumanou
a poslouchat písně, které noc zpívá.
I wanna live the stories I write
See the whole world with my own eyes
Take the unknown trail
And hear the songs the night sings
Chci žít příběhy, které píši,
vidět celý svět svýma očima,
jít stezkou neprozkoumanou
a poslouchat písně, které noc zpívá.
I wanna feel the flame when it burns
Wanna feel the pain when it hurts
Take the unknown trail
And hear the songs the night sings
Chci cítit plamen, když hoří,
bolest, když mě zraní,
jít stezkou neprozkoumanou
a poslouchat písně, které noc zpívá.
I wanna live the stories I write
See the whole world with my own eyes
Take the unknown trail
And hear the songs the night sings
Chci žít příběhy, které píši,
vidět celý svět svýma očima,
jít stezkou neprozkoumanou
a poslouchat písně, které noc zpívá.
I wanna feel the flame when it burns
Wanna feel the pain when it hurts
Take the unknown trail
And hear the songs the night sings
Chci cítit plamen, když hoří,
bolest, když mě zraní,
jít stezkou neprozkoumanou
a poslouchat písně, které noc zpívá.

Text přidal IneM

Video přidal IneM

Překlad přidal RoreuQ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Songs The Night Sings

Reklama

The Dark Element texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.