Kecárna Playlisty
Reklama

Silence Between the Words - text, překlad

playlist Playlist
Was I not there when the dam began to break?
There to help you escape?
And was I not there when the earth began to shake?
There just to keep you safe?
Nebyla jsem tu, když se hráz začala protrhávat?
Abych ti pomohla uprchnout?
A nebyla jsem tu, když se zem začala chvět?
Abych tě ochránila?
Was I not there when I told I needed you
And you told me we're through?
And was I not there when you needed someone new
To hand yourself over to?
Nebyla jsem tu, když jsem ti řekla, že tě potřebuji
a ty jsi mi odvětil, že tím jsme si již prošli?
A nebyla jsem tu, když jsi potřeboval někoho nového,
komu by ses odevzdal?
Two of a hearts now oceans apart
Maybe we'll heal but carry the scars
It isn't easy, it's something we must do
Dvě srdce nyní dělí oceán,
možná se uzdravíme, ale jizvy si poneseme stále.
Není to jednoduché, ale stejně to musíme udělat.
The meaning is found in the silence between the words
No love and no lust, lets do what we must though it hurts
Gone is the face of beauty I found in you
Gone is the grace and gone are the days we knew
Význam se nachází v tichu mezi slovy.
Žádná slova a žádný chtíč, pojďme udělat, co musíme, přesto že to bolí.
Pryč je tvoje krásná tvář,
pryč je přízeň a pryč jsou dny, které jsme znali.
Now here we stand, there is nothing left to burn
And I'm out of cheeks to turn
I have no more strength left to fight another day
Have nothing left to say
Teď tu stojíme, už není nic, co by šlo ještě spálit
a já se musím otočit.
Nemám sílu na další boj,
nemám již co říct.
I hope you've found a girl who will stay until the end
I hope you have found a friend
But I still can't escape this feeling that I failed
Though I know that we can't be saved
Doufám, že jsi našel dívku, která s tebou zůstane až do konce tvých dní,
doufám, že jsi v ní našel přítele,
ale stále nemohu uniknout zklamání,
přestože vím, že jsme se nemohli zachránit.
I hope that she gives you all that you need
And if I'm telling the truth I sometimes wish she was me
But it is over, there's nothing we can do
Doufám, že ti dá vše, co potřebuješ
a říkám ti pravdu: občas si přeji aby byla mnou.
Ale je to pryč, není již nic co bychom s tím mohli udělat.
The meaning is found in the silence between the words
No love and no lust, lets do what we must though it hurts
Gone is the face of beauty I found in you
Gone is the grace and gone are the days we knew
Význam se nachází v tichu mezi slovy.
Žádná slova a žádný chtíč, pojďme udělat, co musíme, přestože to bolí.
Pryč je tvoje krásná tvář,
pryč je přízeň a pryč jsou dny, které jsme znali.
I know it will take some time
Before we both will be fine
And though we go our separate ways
The love is gone, the memory stays
Vím, že to bude chvíli trvat,
než budeme v pořádku,
přestože každý jinde.
Láska je pryč, vzpomínky zůstávají.
The meaning is found in the silence between the words
No love and no lust, lets do what we must though it hurts
Gone is the face of beauty I found in you
Gone is the grace and gone are the days we knew
Význam se nachází v tichu mezi slovy.
Žádná slova a žádný chtíč, pojďme udělat, co musíme, přesto že to bolí.
Pryč je tvoje krásná tvář,
pryč je přízeň a pryč jsou dny, které jsme znali.
The meaning is found in the silence between the words
Význam se nachází v tichu mezi slovy.

Text přidal RoreuQ

Video přidal RoreuQ

Překlad přidal RoreuQ

Překlad opravil RoreuQ

Je zde něco špatně?
Reklama

Songs The Night Sings

Reklama

The Dark Element texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.