Playlisty Kecárna
Reklama

My Sweet Mystery - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I remember your song
that no one else could ever know
A melody just for me
An echo of eternity
Pamatuji si tvou píseň
Kterou nikdo jiný nemohl znát
Melodie jen pro mě určená
Ozvěna věčnosti
Bring me back days of grace
Take me back where I belong
To our garden of dreams
Where you are lying next to me
Přiveď mě zpět do dní milosti
Vezmi mě zpět tam, kam patřím
Do naší zahrady snů
Kde ležíš vedle mě
Here where the darkest of roses bloom
I have always been waiting for you
So let’s dance like we once used to
Tady kde kvetou nejtemnější růže
Vždycky jsem na tebe čekala
Tak si zatančeme, tak jako jsme to dělávali
I would give it all, I would give it all for you
All I ever was, everything I am for you
Come to me, be my ghost reverie
Dala bych všechno, dala bych ti všechno
Všechno, co jsem kdy měla, všechno co pro tebe jsem
Pojď ke mně, buď mé duchařské snění
I would give it all, I would give it all for once kiss
For a moment of bliss, going down in history
With my Sweet Mystery
Dala bych všechno, dala bych všechno za jeden polibek
Za chvíli blaženosti, mizející s historií
S mým sladkým tajemstvím
Give me a chance to become
someone you could want again
Give a chance to become
someone you could love again
Dej mi šanci stát se
Někým koho bys znovu chtěl
Dej mi šanci stát se
Někým koho bys znovu miloval
I will do what it takes
Through aeons in oblivion
I will watch, I will wait
For time is only trivial
Udělám cokoliv je třeba
Během věků zapomnění
Budu sledovat, budu čekat
Pro čas je to všední
Here where the darkest of roses bloom
I will always be waiting for you
To love me like you once used to
Tady kde kvetou nejtemnější růže
Vždycky jsem na tebe čekala
Tak si zatančeme, tak jako jsme to dělávali
I would give it all, I would give it all for you
All I ever was, everything I am for you
Come to me, be my ghost reverie
Dala bych všechno, dala bych ti všechno
Všechno, co jsem kdy měla, všechno co pro tebe jsem
Pojď ke mně, buď mé duchařské snění
I would give it all, I would give it all for once kiss
For a moment of bliss going down in history
With my Sweet Mystery
Dala bych všechno, dala bych všechno za jeden polibek
Za chvíli blaženosti, mizející s historií
S mým sladkým tajemstvím
If the roads we walk have demons beneath
I’ll be you guard, your sword and your shield
While feathers of angels rain from heavens
I’m the avenger and the sentinel
You’re exceptional, I’m expendable
Pokud cesty, po kterých jdeme, mají démony
Budu tvůj strážce, tvůj meč a tvůj štít
Zatímco peří andělů prší z nebes
Jsem mstitel a stráž
Ty jsi výjimečný, jsem vyčerpatelná
I would give it all, I would give it all for you
All I ever was, everything I am for you
Come to me, be my ghost reverie
Dala bych všechno, dala bych ti všechno
Všechno, co jsem kdy měla, všechno co pro tebe jsem
Pojď ke mně, buď mé duchařské snění
I would give it all, I would give it all for once kiss
For a moment of bliss going down in history
With my Sweet Mystery
Dala bych všechno, dala bych všechno za jeden polibek
Za chvíli blaženosti, mizející s historií
S mým sladkým tajemstvím

Text přidal Dragounek

Video přidal Dragounek

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Dark Element

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.