Playlisty Kecárna
Reklama

The Permanent Rain - text, překlad

playlist Playlist
So why the sudden change
and what’s this all about?
I know they speak your name,
but where’s the sound right now?
I can’t stop praying you’ll hear me play.
I know that I’ll be with you there someday.
Proč ta náhlá změna
a k čemu to všechno je?
Vím, že říkají tvé jméno
Ale kam zmizel zvuk?
Nemůžu se přestat modlit, abys mě jednou slyšel hrát
Vím že jednou tam budu s tebou
So where the hell’s my hope,
and why can’t I just try?
You know I’ve lost a lot,
but I won’t let this die.
I know I’ve got a friend up in the atmosphere,
and another reason not to fear the sky;
no, not tonight.
Tak kde je sakra má naděje
a proč se prostě nemůžu snažit?
Víš, že jsem ztratil hodně
ale nenechám to umřít
Vím, že mám tam nahoře přítele
a to je další důvod, nebát se oblohy
ne dnes večer
Can I pull out all the stops,
and get out of this town?
I want to make you proud,
but I really don’t know how.
I know it’s not helping to hear me say,
“I wish it was me in the car that day.”
Though something made me stop and think of what you said.
You know it meant a lot,
but I was just a kid,
one with all these dreams of growing up and playing music on the road.
I’ve been screaming all these years and thinking of you both.
Můžu stáhnout všechny stopky
a vypadnout z tohohle města?
Chci, abys na mě byl pyšný
ale opravdu nevím jak to udělat
Vím, že nepomáhá slyšet mě říkat
,,Kéž bych to byl já tehdy v tom autě.''
Ale něco mě přimělo zastavit a zamyslet se nad tím, co jsi řekl
Víš, že to znamenalo hodně
Ale byl jsem jenom dítě
se spoustou snů o tom jak vyrostu a budu hrát hudbu na cestě
Křičel jsem všechny ty roky a myslel na vás oba
So where’s my hope,
and why can’t I just try?
You know I’ve lost a lot,
but I won’t let this die.
I know I’ve got a friend up in the atmosphere,
and another reason not to fear the sky;
no, not tonight.
Tak kde je sakra má naděje
a proč se prostě nemůžu snažit?
Víš, že jsem ztratil hodně
ale nenechám to umřít
Vím, že mám tam nahoře přítele
a to je další důvod, nebát se oblohy
ne dnes večer
I wrote this note,
because I never even told you.
You know I’ve got some things to sing about,
like we were young and holding true
to all these songs that always made us pull through,
and now I’ve got some words that I’ll write down.
I’m sending this shit out.
Napsal jsem tento vzkaz
Protože jsem ti to nikdy ani neřekl
Víš, že mám pár věcí, o kterých můžu zpívat
jako když jsme byli mladí a drželi se pravdy
všech těch písní, které nám vždy pomohly vyváznout
A teď mám nějaká slova, která zapíšu
A posílám tuhle sračku ven
So where’s my hope,
and why can’t I just try?
You know I’ve lost a lot,
but I won’t let this die.
I know I’ve got a friend up in the atmosphere,
and another reason not to fear the sky;
no, not tonight.
So where’s my hope,
and why can’t I just try?
You know I’ve lost a lot,
but I won’t let this die.
I know I’ve got a friend up in the atmosphere,
and another reason not to fear the sky;
no, not tonight.
So where the hell’s my hope,
and why can’t I just try?
You know I’ve lost a lot,
but I won’t let this die.
I know I’ve got a friend up in the atmosphere,
and another reason not to fear the sky;
no, not tonight. no, not tonight

Text přidala zuzzzka

Video přidala zuzzzka

Překlad přidala roxanne

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Reach For The Sun

Reklama

The Dangerous Summer texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.