Playlisty Kecárna
Reklama

You've Changed - text, překlad

playlist Playlist
I'll be the one
Who will stand with the wolves
When you sell me for blood
I'll still be standing
Waiting to pull you through
Já budu ten
Kdo bude stát s vlky
Když mě prodáš za krev
Budu ještě stát
čekat abych tě mohl odtáhnout pryč
I've heard enough of this. I've heard enough
I'm sick of watching people trading friends for their lusts
I've heard enough of this. I’ve heard enough
It's clear that you've changed
So I'll cut right to the chase
Slyšel jsem toho dost. Slyšel jsem dost
Je mi zle z lidí obchodujících s kamarády pro jejich vášně
Slyšel jsem toho dost. Slyšel jsem dost
Je jasné,že jses změnila
Takže se dostanu k jádru
Keep asking why I can't trust anyone
but you'll never understand
If I had to count the people I count on
I'd have to cut off both my hands
Přestaňte se ptát proč nikomu nemůžu věřit
ale ty nikdy nepochopíš
Kdybych měl spočítat lidi,spočítám je
Radši bych si uřízl obě ruce
Compassion's hard to come by
Can you ask God if he'll spare a tear?
You'll find as much heart in the way of the truth
as you find life in the flesh of steel
Collect my heart like an artifact
You treasure what is clearly trash
Despite the path we've paved
You've sold me and you both just to further your name
Je těžké přijít na soucit
Můžeš se zeptat boha jestli mě ušetří slz?
Zjistíš jak moc srdce je v cestě pravdy
jak najdeš život v těle oceli
Sbírej mé srdce jako artefakt
Vážíš si toho co je jasně zničené
Navzdory cestě kterou jsme vydlaždili
Zaprodali jste mě a vy oba,jen pro tvé další jméno
I think I’ve had about as much as i can
The slander and hatred
Is piling up I can't take it
Myslím že jsem měl asi tolik jak jsem mohl
Pomluva a nenávist
se hromadí,nemohu to vzít
Keep asking why I can't trust anyone
but you'll never understand
If I had to count the people I count on
I'd have to cut off both my hands
Přestaňte se ptát proč nikomu nemůžu věřit
ale ty nikdy nepochopíš
Kdybych měl spočítat lidi,spočítám je
Radši bych si uřízl obě ruce

Text přidala Fabka

Video přidala Fabka

Překlad přidala Fabka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Conviction

Reklama

The Crimson Armada texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.