Playlisty Kecárna
Reklama

The Parable - text, překlad

playlist Playlist
Repress all you know.
My apologies, Eno, but it's all in your head.
Fiction based off truths,
You led me to aid you, guide you.
Potlač vše, co znáš
Omlouvám se, Eno, ale všechno je to v tvé hlavě
Fikce vycházející z pravd
Vedla jsi mě k pomoci ti, vedení tě
You are the language.
Ever flowing, ever echoing.
You are
Jsi jazyk
Vždy tekoucí, vždy ozývající se
Jsi
On the eve of knowing all, my dear Eno,
Patience 'cause this all subsides
In due time, all will be clear.
V předvečer všeho vědění, má drahá Eno
Trpělivost, protože vše postupně ochabne
V pravý čas bude vše jasné
And the truth is I couldn't love you more
Than I have come to know.
And this Mother Sun is proud
To have watched you grow.
You are the perceiver
That perceived the parable, the never-ending end.
You are the infinite (intuit)
You are the finite (fire).
You are
A pravda je, že jsem tě nemohl milovat více
Než jsem kdy poznal
A tato matka slunce je hrdá
Že tě sledovala růst
Jsi vnímatel
Který vnímal podobenství, nekončící konec
Jsi nekonečnost (intuitivně)
Jsi konečnost (oheň)
Jsi
You are the perceiver
That perceived the parable, the never-ending end.
You are the infinite (intuit)
You are the finite (fire).
You are
Jsi vnímatel
Který vnímal podobenství, nekončící konec
Jsi nekonečnost (intuitivně)
Jsi konečnost (oheň)
Jsi
"In other words, the so-called involuntary circulation
Of your blood is one continuous process
With the stars shining.
If you find out it's you who circulates your blood,
You will at the same moment find out
That you are shining the sun.
Because your physical organism
Is one continuous process
With everything else that's going on.
Just as the waves are continuous with the ocean.
Your body is continuous
With the total energy system of the cosmos,
And it's all you.
Only you're playing the game
That you're only this bit of it."
"Jinými slovy, takzvaná nedobrovolná cirkulace
Tvé krve je kontinuální proces
Se svitem hvězd.
Pokud zjistíš, že jsi to ty, kdo proudí tvou krví
V tu samou chvíli zjistíš
Že jsi zářící slunce.
Protože tvůj fyzický organismus
Je kontinuální proces
Se vším co jde dál
Prostě jako vlny, které jsou kontinuální s oceánem
Tvé tělo je kontinuální
Díky totálnímu energickému systému kosmosu
A to jsi celá ty.
Jenom hraješ tu hru
Které jsi jen kousek"

Text přidal DomikLesik

Text opravil DevilDan

Video přidal DomikLesik

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Language

Reklama

The Contortionist texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.