Playlisty Kecárna
Reklama

Kiss me if you can - text

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Kiss, kiss
I wanna kiss
Kiss, kiss
Oh
무심한 듯 섬세한 네 reaction
아슬하게 날 움직인 direction
You Got it Right 알 수 없는 눈빛
Can I do that? Can I, Can I do that?
날 흔들어대 정신 못 차리게
날 쥐고 펴대 방심을 못 하게
읽어낼 수 없는 표정엔
옅게 번진 미소만이 make me going crazy
감당 못해 감당 못해 그녀를 감당 못해
네 앞에선 거짓말 안 보태고 내 맘 불 태워
달려 무스탱 감춘 패 들추는 게임
에 원해 너와 나와의 느와르 호화로운 화로가 불타니
갈때까지 go
Kiss me if you can
위험한 눈빛으로 내게 말하는 듯해, oh you
Kiss me if you can
내 맘을 뒤흔들고 끝없이 날 이끌어, it's true
잡힐 듯 멀리
Eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh (Kiss me, baby)
Eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh (Kiss, kiss)
Kiss me if you can, if you can, if you can
Baby, if you can
Kiss me if you can
가까워질수록 Danger, uh
나 감전될 수도 있어 테이저건
이 감정은 개인적, uh, 기횐 항상 옆에 있어, uh
계속, uh, 돼 있어, uh, 준비 줄을 밀고 당겨
Chaser 본능에 능해 그래 그댄
틀에 박힐 그릇이 아님에 이미 난 심히 재미있어
싫단 말과 다른 너의 묘한 눈빛
그 태도는 what do you mean?
짜릿한 이 tension이 난 싫지 않아
Oh baby, why can't you see?
I'm right here waiting I'm yours for the taking
Don't ever overthink it
Every chance you want every chance you'll get
Surprise me if you can
Mouth be shut but I can hear your voice
Your eyes your lips, I can't ignore
Captivated, if you want it, come and get it
No friction, I'm yours
Kiss me if you can
위험한 눈빛으로 내게 말하는 듯해, oh you
Kiss me if you can
내 맘을 뒤흔들고 끝없이 날 이끌어, it's true
잡힐 듯 멀리
Eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh (Kiss me, baby)
Eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh (Kiss, kiss)
Kiss me if you can, if you can, if you can
Baby, if you can
Kiss me if you can
널 벗어나려 발버둥 칠수록
더 깊숙이 빠져가고 있을 뿐
No more backing out (um)
From now (um), 나를 맡겨보려 해 (um)
낯선 너의 눈빛과 변해가는 모습은 혼란스러워
어느새 정해진 결말 속에 내 감정은 주체 못 해
지겹도록 헤매이던 난 이제 망설임 없이 kiss or miss
Kiss me if you can
아슬한 눈빛으로 나를 부르는 듯해, oh you
Kiss me if you can
내 맘을 뒤흔들고 끝없이 파고 들어, it's true
Oh, now you take me
Eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh (Kiss me, baby)
Eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh (Kiss, kiss)
Kiss me if you can, if you can, if you can
Baby, if you can
Kiss me if you can
Ooh-oh (Let's go)
Ooh-oh (Let's go)
네가 날 훔친 순간
Kiss me if you can
Ooh-oh (Let's go)
Ooh-oh (Let's go)
입술을 훔친 순간
Kiss me if you can

Text přidala nattscs

Video přidala nattscs

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Breaking dawn

Reklama

The Boyz texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.