Playlisty Kecárna
Reklama

Kings of the Nightworld - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Enshrouded in ebony mystery
Blacker than the darkest pitch
A bond of blood to death and drek
Seeking to defile everything
Which bears his name
In hate we will destroy you all the same
Suckling each vein
Zahalen ebenovým tajemstvím
Černějším než nejtmavší asfalt
Pouto krve k smrti a špíně
Usilující o poskvrněný všeho
Co nese jeho jméno
V nenávisti tě přesto zničíme
Sajíc každou žílu
We shall corrupt and dismantle
Waging a war without end
Until the head of the one fettered Christ
Doth sate our lust for revenge
Budeme kazit a rozebírat
Povedeme válku bez konce
Dokud hlava toho jednoho spoutaného Krista
Bude sytit naši touhu po pomstě
We are the kings of the nightworld
Those looming unseen in the gloomy betweens
We are the bringers of darkness
Our blades cut the throats of the weak
As they sleep
Jsme králové nočního světa
Tito vynořující se neviděni v temných jehlách
Jsme nositelé temnoty
Naše ostří řezají krky slabých
Zatímco spí
Haunted by our disposition
Disgusted by their foul belief
A brotherhood in violence
To microscopic dust
We'll grind the bones of their deceit
Ztrápeni naší povahou
Znechuceni jejich bídnou vírou
Bratrství v násilí
Na mikroskopický prach
Rozdrtíme kosti jejich podvodu
Behold this rite of mutilation
Rack stretches limbs beyond reprieve
The rope it bores into their flesh
To test the meddle
Subhuman his skeletal integrity
Hleďte na ten obřad zohavení
Soužení protahovaných údů bez milosti
Provaz se provrtává do jejich masa
Aby vyzkoušel vměšování se
Nelidská jeho kosterní celistvost
Just try our blackened hand
And you will see
So painfully
Jen vyzkoušej naši zčernalou ruku
A uvidíš
Tak bolestivě
We are the seekers of vengeance
Turning plowshares into swords
Dreaming of days beneath the godless sun
Free of their crestfallen lord
Jsme hledači pomsty
Měnící radlice v meče
Snící o dnech pod bezbožným sluncem
Osvobozeni od jejich schlíplého pána
We are the kings of the nightworld
Those looming unseen in the gloomy betweens
We are the bringers of darkness
Our blades cut the throats of the weak
As they sleep
Jsme králové nočního světa
Tito vynořující se neviděni v temných jehlách
Jsme nositelé temnoty
Naše ostří řezají krky slabých
Zatímco spí
Unfurl a wrath upon his planet here
One truer than the straightest blade
Death to all and all to death
Until the bitter end it comes
We'll soldier to our destiny
Rozvineme hněv tady na jeho planetě
Jeden skutečnější než nejrovnější ostří
Smrt všem a všechny smrti
Až do hořkého konce to přijde
Budeme sloužit svému osudu
When the moon is shown
We'll live again, vampirically
Like weeds we will grow
From cracks and crevices to creep
Až bude měsíc odhalen
Budeme žít znovu, upírsky
Jako plevel porosteme
Od puknutí a trhnutí k plazení se
We are the kings of the nightworld
Those looming in the gloomy betweens
We are the bringers of darkness
Our blades cut the throats of the weak
As they sleep
Jsme králové nočního světa
Tito vynořující se neviděni v temných jehlách
Jsme nositelé temnoty
Naše ostří řezají krky slabých
Zatímco spí
Black are the hearts of our willful
To ribbons the flesh
Of who'd stand in our way
Black is our maelstrom of chaos
The pride of Sathanas is burning in me
It burns in me
Černá jsou srdce naše umíněná
Naproužkovat maso
Těch, co by stáli v naší cestě
Černý je náš vír chaosu
Pýcha Satana ve mně hoří
Hoří to ve mně

Text přidala -Michelle12-

Video přidala -Michelle12-

Překlad přidala -Michelle12-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nightbringers

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.