Playlisty Kecárna
Reklama

Deathmask Divine - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Removal of the eyes gives my heart a saddened chill
I preserve them in formaldehyde
To gaze upon at will
How their greenish flecks befill me
That starlit winters night
How I lost all that I ever was
While locked within their sight
Vyjmutí očí dává mému srdci sklíčený chlad
Konzervuji je v formaldehydu
Aby zíraly na vůli
Jak jejich nazelenalé skvrnky mě naplňují
Tu hvězdnou zimní noc
Jak jsem ztratil vše, co jsem kdy byl
Zatímco jsem byl uzamknut v jejich pohledu
Before you sits a broken man
Your fragile pinkish heart in hand
Peculiar how it can hurt so bad
While love is only in the mind
Než usadíš zlomeného muže
Tvé křehké růžové srdce v dlani
Podivné jak to může bolet tak moc
Zatímco láska je to jediné v mysli
I sew the gaping chestwork
Each thread is made with love
The bosom where I would rest my face
is covered in your blood
Zašívám zející hruď
Každé vlákno je vyráběno s láskou
Prsa, na která bych položil svůj obličej,
jsou pokryta tvou krví
No!
This is not the end
You'll live on eternally
Oh!
Lord its not the end
My secret you'll forever be
Ne!
Tohle není konec
Budeš žít dál věčně
Ach!
Pane, to není konec
Mým tajemstvím navždy budeš
I interrupt this transformation
A familiar lust swelling in me
A long and soulful kiss
The shades are drawn the living world cant see
The coil of entrails
How curious the smell
So pungent to my eager nostrils
Hands further compelled
Přerušuji tuto přeměnu
Povědomý chtíč šířící se ve mně
Dlouhý a oduševnělý polibek
Stíny jsou ztrhány, živoucí svět nemůže vidět
Smyčku vnitřností
Jak nezvyklý pach
Tak pronikavý k mým dychtivým nosním dírkám
Dlaně více vyžadují
No!
No its not the end
Forever you'll be in my arms
Ne!
Ne, to není konec
Navždy budeš v mém náručí
I could never let you go
My darling cold and blue
I wonder are you dreaming still
Spread eagle blood removed
I weave the sucking trocar
Beneath your bruising skin
Tonight I'll lay beside you darling in necromantic
sin
Nikdy bych tě nemohl nechat jít
Můj miláčku chladný a modrý
Přemýšlím, jestli pořád sníš
Rozmazaná orlí krev odstraněna
Kličkuji sajícím trokarem
Pod tvou pohmožděnou kůží
Dnes v noci spočinu vedle tebe, drahá, v nekromantickém hříchu
Pinned to the bed sheets like a prized butterfly
You're mine
I hear your voice so precious echoing deeply inside
I did my best to love you
While you did live and breathe
This tender taxidermy
Trophy of the bereaved
Přišpendlena k přikrývce jako ceněný motýl
Jsi má
Slyším tvůj hlas tak drahý ozývající se hluboce uvnitř
Udělal jsem vše pro to, abych tě miloval
Zatímco ty jsi žila a dýchala
Tato něžná preparace
Trofej pozůstalých
I could never let you go
My darling cold and blue
I wonder are you dreaming still
Spread eagle blood removed
I weave the sucking trocar
Beneath your bruising skin
Tonight I'll lay beside you darling in necromantic
sin
Nikdy bych tě nemohl nechat jít
Můj miláčku chladný a modrý
Přemýšlím, jestli pořád sníš
Rozmazaná orlí krev odstraněna
Kličkuji sajícím trokarem
Pod tvou pohmožděnou kůží
Dnes v noci spočinu vedle tebe, drahá, v nekromantickém hříchu

Text přidala Raduwa

Text opravila -Michelle12-

Video přidala -Michelle12-

Překlad přidala -Michelle12-

Překlad opravila -Michelle12-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nocturnal

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.