Playlisty Akce
Reklama

Dawn Of Rats - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Blood of our revenge awash
None sweeter to the taste
Flagellate the liar
Our verminous desire it must be
Krev naší pomsty zaplavuje
Nic sladšího k ochutnání
Zbičujte lháře
Naše škodná touha to musí být
Slaked these walls don't talk
But we've seen more than our piece
When you'd felt you're being watched
You were indeed we rats have seen
Uhašené tyto zdi nemluví
Ale viděli jsme víc, než náš kus
Když jsi cítil, že jsi sledován
Vskutku jsi byl, my krysy jsme viděly
When the silken robes of sodomy
Fell vacant at your feet
Did your god he cough into his sleeve
Když hedvábný šat sodomie
Padl prázdný k tvým nohám
Tvůj bůh, zakašlal do svého rukávu
The guilt how it hangs
Like chains an albatross of shame
Smell the reek of lie
The dawn at which you'll die has come today
Vina, jak visí
Jako řetězy, tíha hanby
Pociť zápach lži
Úsvit, ve kterém zemřeš, přišel dnes
These walls don't talk
But we hear most everything
When your hand covered their mouths
Your ecstasy their stifled screams
Tyto zdi nemluví
Ale my slyšíme všechno
Když tvoje ruka zakryla jejich ústa
Tvoje extáze, jejich zdušené výkřiky
No truth so fucking vile
As the one you must face
Žádná pravda tak zkurveně odporná
Jako ta, které musíš čelit
When the silken robes of sodomy
Fell vacant at your feet
Did your god he cough into his sleeve
Když hedvábný šat sodomie
Padl prázdný k tvým nohám
Tvůj bůh, zakašlal do svého rukávu
Did he toast with you
To their innocence
So fleeting and so sweet
Připil si s tebou
Na jejich nevinnost
Tak pomíjivou a tak sladkou
The dawn has come of your defeat
We the rats must have our feast
Úsvit přišel k tvé porážce
My krysy musíme mít svou hostinu
Verminous legions attack
Devour in frenzy this unsacred flesh
We gorge at the raped ones behest
Leave nary a bone unpecked
Legie havěti útočí
Hltají v běsnění toto nesvaté maso
Cpeme se znásilněnými na příkaz
Nenech žádnou kost neokousanou
When the silken robes of sodomy
Fell vacant at your feet
Did your god he cough into his sleeve
Když hedvábný šat sodomie
Padl prázdný k tvým nohám
Tvůj bůh, zakašlal do svého rukávu
Did he toast with you
To their innocence
So fleeting and so sweet
Připil si s tebou
Na jejich nevinnost
Tak pomíjivou a tak sladkou
The dawn has come of your defeat
We the rats must have our feast
Úsvit přišel k tvé porážce
My krysy musíme mít svou hostinu
When the silken robes of sodomy
Fell vacant at your feet
Did your god he cough into his sleeve
Když hedvábný šat sodomie
Padl prázdný k tvým nohám
Tvůj bůh, zakašlal do svého rukávu
Did he toast with you
To their innocence
So fleeting and so sweet
Připil si s tebou
Na jejich nevinnost
Tak pomíjivou a tak sladkou
The dawn has come of your defeat
We the rats must have our feast
Úsvit přišel k tvé porážce
My krysy musíme mít svou hostinu

Text přidala -Michelle12-

Video přidala -Michelle12-

Překlad přidala -Michelle12-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Verminous

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.