Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Bury them all beneath heaping shovel fulls of lime
In shallow graves the shreds of flesh dissolve with time
The stench of burning human flesh, a makeshift cremation
A shriveling fragment of death's grand design

I insist - the pleasure's all mine

With orgasmic bliss the human body is consumed
The loins are charred, the slabs of mean cut off and ground
With zeal i dine upon the skin, enthralled with elation
Souls of my victims within me, entombed

Palette wet with atrocity
I relish the last look in your eyes
Clutching your intestines, your scream echoes through me
Perfection, a murder divine

I hold the secrets of the dead within my grasp
As I poke and prod, your precious world is painted black I the controled of
Your fate, a twisted creation
Until I've met my fancy I'll hammer and hack
Palette wet with atrocity
I relish the last look in your eyes

As I'm blissfully showered in blood
I shake with violent rapture as I gaze at my delicious
feast
I cannot stop my salivation
My addiction to murder has peaked
Kneel only to my sick fixations
A complete symphony of your screams

Oh the cruelty of death!
I wield infinite

Lured by the cries of your damnation
I collect ornaments of the dead
Skin tingling with anticipation
I sever the last victim's head to be put on display

This mortal coil has born unto me death's secrets
This forensic inquisition, orgasmic
Another trophy of my bloodied psychosis
Another body to mangle, to ravage and explore

Palette wet with atrocity
I relish the last look in your eyes
Clutching your intestines, your scream echoes through me
Perfection, a murder divine

[Outro]
When the bleeding slows, preparation for decapitation can be started.
Continue the cut to the throat around the entire neck, from the jawline to the back of the skull.
Once muscle and ligament have been sliced away, the head can be cleanly removed by gripping it on either side and twisting it off, separation occurring where the spinal cord meets the skull.
This is indicative of the method to be used for dividing other bones or joints, in that the meat should generally be cut through first with a knife, and the exposed bone then separated with a saw or cleaver.
The merits of keeping the skull as a trophy are debatable for two principal reasons.
First, a human skull may call suspicious attention to the new owner.
Secondly, thorough cleaning is difficult due to the large brain mass, which is hard to remove without opening the skull.
The brain is not good to eat. Removing the tongue and eyes, skinning the head, and placing it outside in a wire cage may be effective.
The cage allows small scavengers such as ants and maggots to cleanse the flesh from the bones, while preventing it being carried off by larger scavengers, such as dogs and children.
After a sufficient period of time, you may retrieve the skull and boil it in a dilute bleach solution to sterilize it and wash away any remaining tissue.

Text přidala Raduwa

Text opravila -Michelle12-

Video přidal atblatex

Pohřbím je všechny pod vršící se lopatu plnou vápna
V mělkých hrobech cucky masa se rozplynou s časem
Zápach hořícího lidského masa, provizorní kremace
Scvrkávající se úlomek z velkého návrhu smrti

Já trvám - potěšení je všechno mé

S orgasmickou blažeností lidské tělo je zkonzumováno
Slabiny jsou ohořelé, desky myšlení odříznuty a zdrceny
Se zápalem poobědvám na kůži, uchvácen nadšením
Duše mých obětí uvnitř mne, pohřbeny

Paleta mokrá od krutosti
Vychutnávám si poslední pohled do tvých očí
Tisknu tvá střeva, tvé výkřiky se ozývají skrze mne
Dokonalost, vražda božská

Držím tajemství mrtvých ve své moci
Když dloubu a rýpu, tvůj drahocenný svět je natřen na černo, já ovládal
Tvůj osud, zvrhlý výtvor
Než potkám svou zálibu, budu tlouct a sekat
Paleta mokrá od krutosti
Vychutnávám si poslední pohled do tvých očí

Když jsem se blaženě osprchoval k krvi
Třesu se v násilném vytržení, když hledím na svou lahodnou hostinu
Nemůžu zastavit své slintání
Má závislost na vraždění dosáhla vrcholu
Poklekni jen před mými chorými upnutími
Kompletní symfonie tvých výkřiků

Ach, krutosti smrti!
Jíž užívám věčně

Váben křiky tvého zatracení
Sbírám ozdoby mrtvých
Kůže brnící v očekávání
Odděluji hlavu poslední oběti, aby byla dána na výstavu

Tato smrtelná smyčka se zrodila mi, smrtelná tajemství
Toto soudní šetření, orgasmické
Další trofej mé krvavé psychózy
Další tělo znetvořeno, ke zničení a zkoumání

Paleta mokrá od krutosti
Vychutnávám si poslední pohled do tvých očí
Tisknu tvá střeva, tvé výkřiky se ozývají skrze mne
Dokonalost, vražda božská

[Outro]
Až krvácení zpomalí, příprava na setnutí může
začít.
Pokračujte řezem ke krku kolem celého krku, od brady k zadní straně lebky.
Až bude sval a vaz odříznut, hlava může být čistě odstraněna uchopením na kterékoli straně a odkroucením, separace proběhne tam, kde se mícha
setkává s lebkou.
Toto je orientační z metod, které se dají použít při rozdělování ostatních kostí nebo kloubů, ve kterých by maso mělo obecně být proříznuto nejdříve nožem, a odkrytá kost poté oddělena pilou nebo sekáčkem.
Přednosti ponechání si lebky jako trofej jsou diskutabilní ze dvou hlavních důvodů.
Zaprvé, lidská lebka může vyvolat podezřelou pozornost vůči novému majiteli.
Zadruhé, důkladní čištění je složité kvůli velké mozkové hmotě, která se těžko odstraňuje bez otevření lebky.
Mozek není dobré jíst. Odstraňování jazyka a očí, stahování kůže z hlavy a umisťování jí venku v drátěné kleci může být účinné.
Klec umožňuje malým mrchožroutům jako mravencům a červům očistit maso od kosti, zatímco zamezí odnesení většími mrchožrouty, jako
psy a dětmi.
Po dostatečné době, můžete získat lebku a uvařit ji v ředěném bělicím roztoku, abyste ji sterilizovali a umýt zbývající tkáně.

Překlad přidala -Michelle12-

Překlad opravila -Michelle12-

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.