Playlisty Kecárna
Reklama

Skeptic - text, překlad

What I am lies in me, the strength to fight it all, to feel okay, to stand alone
What I am lies in me, the strength to fight it all, to feel okay, to stand alone
What I am lies in me, the strength to fight it all, to feel okay, to stand alone
Co jsem já spočívá ve mně, síla to vše vybojovat, cítit se dobře, ubránit se sám
Co jsem já spočívá ve mně, síla to vše vybojovat, cítit se dobře, ubránit se sám
Co jsem já spočívá ve mně, síla to vše vybojovat, cítit se dobře, ubránit se sám
What I am lies in me, the strength to fight it all, to feel okay, to stand alone Co jsem já spočívá ve mně, síla to vše vybojovat, cítit se dobře, ubránit se sám
Follow in lines to be cared about, step by step to fall apart, dug this hole to get out, try to face the dark to be what I'm not, pulled inside myself I tore it all apart O následovaní v řadách je třeba pečovat, krok za krokem se rozpadnout, vykopat tuhle díru a dostat se ven, pokusit se postavit temnotě, být to co nejsem, vytáhnout můj vnitřek a vše roztrhnout
Who are you to say I'm wrong? That I'm not good enough? This is my day, I'll prove you all, I'm never giving up... Kdo jsi, aby si mi říkal, že jsem špatný? Že nejsem dost dobrý? Tohle je můj den, dokážu ti vše, nikdy se nevzdávám...
What I held myself to, can't compare to what rests within,
Look at what I have done, regardless of support
To, co jsem držel, nemohu porovnat s tím, co ve mně odpočívá.
Podívej, co jsem udělal, navzdory.
The courage to hold my own, to look past the weight, there has to be more Odvaha se držet, podívat se za tíhu, tam musí být víc
The shell that closed me off, can't protect me anymore, lift up these eyes to see, what I've been fighting for Ulita, která mě uzavřela mě už nemůže chránit, zvednout oči a vidět, pro co jsem bojoval
Sweat and tears from this constant battle, these scraped up knuckles prove that I am someone, I am someone Pot a slzy z toho neustálého boje, tyto odřené klouby dokazují, že jsem někdo, jsem někdo
Follow in lines to be cared about, step by step to fall apart, dug this hole to get out, try to face the dark to be what I'm not, pulled inside myself I tore it all apart O následovaní v řadách je třeba pečovat, krok za krokem se rozpadnout, vykopat tuhle díru a dostat se ven, pokusit se postavit temnotě, být to co nejsem, vytáhnout můj vnitřek a vše roztrhnout
Who are you to say I'm wrong? That I'm not good enough? This is my day, I'll prove you all, I'm never giving up... Kdo jsi, aby si mi říkal, že jsem špatný? Že nejsem dost dobrý? Tohle je můj den, dokážu ti vše, nikdy se nevzdávám...
What I am lies in me, the strength to fight it all, to feel okay, to stand alone
What I am lies in me, the strength to fight it all, to feel okay, to stand alone
What I am lies in me, the strength to fight it all, to feel okay, to stand alone
Co jsem já spočívá ve mně, síla to vše vybojovat, cítit se dobře, ubránit se sám
Co jsem já spočívá ve mně, síla to vše vybojovat, cítit se dobře, ubránit se sám
Co jsem já spočívá ve mně, síla to vše vybojovat, cítit se dobře, ubránit se sám

Text přidala nanca118

Video přidala nanca118

Překlad přidala nanca118

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

The Anchor texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.