Playlisty Kecárna
Reklama

A World Ahead - text, překlad

Confined with no space to speak.
Build up the skin to hide what composes me.
I see the path my soles are worn and filled with mud.
Stísněný s žádným prostorem k mluvení.
Posílit kůži a schovat to, co mě skládá.
Vidím cestu mých chodidel, jež se nosí a plní se bahnem.
The needle threads.
An image of beasts marching in heroic certainty.
Jehlové nitě.
Obrázek zvířat pochodující v hrdinné jistotě.
I am the tiger. A gem among a world of stone.
I won’t be mastered by what holds me down.
Jsem tygr. Klenot mezi světem a kamenem.
Nezvládnu to, co mě drží na dně.
My quiet hands shuffling undetected.
Where is my affirmation to make more out of this.
To live a life worth while.
Mé klidné ruce se nepozorovaně míchají.
Kde je mé tvrzení k vytvoření z toho více.
Za to stojí život žít.
I am the tiger. A gem among a world of stone.
I won’t be mastered by what holds me down.
Jsem tygr. Klenot mezi světem a kamenem.
Nezvládnu to, co mě drží na dně.
I am the tiger (among a world of stone)
I am the tiger (among a world of stone)
Jsem tygr (klenot mezi světem a kamenem)
Jsem tygr (klenot mezi světem a kamenem)
My hands pushed under the weight of my mistakes and doubts.
Dreams and hopes pushed aside. I can’t live a life for someone else.
Mé ruce jsou strčeny pod tíhu mých chyb a pochybností.
Sny a naděje jsou strčeny stranou.Nemohu žít život pro někoho jiného.
I am a gem among a world of stone.
I am the beast on the tapestry
I am the courage that the needle sews
My life comes first.
Jsem klenot mezi světem a kamenem.
Jsem šelma na tapiserii.
Jsem odvaha, jenž jehla šije.
Můj život je na prvním místě
Put fear aside. Don’t look back. The relief from pressure set me free.
Hold my head high. I won’t let this shift sway me. Hold strong.
Postavit strach stranou.Nedívej se dozadu.Úleva od tlaku mě osvobodí.
Držet hlavu vysoko.Nenechám změnu, aby mě ovlivnila.
Vydržet silný.
I can create the life I underestimated for so long.
For me to write the lines. I now see the world that lies ahead.
The world that lies ahead for me.
Mohu tvořit život, který jsem celou dobu podceňoval.
Pro mě psát tyto řádky.Teď vidím svět, který čeká.
Svět, který čeká na mne.
I am the gem. I am the tiger. I am the courage. My life comes first.
I am the gem. I am the tiger. I am the courage. My life comes first.

Jsem tygr. Klenot mezi světem a kamenem.Jsem odvaha.
Můj život je na prvním místě.
Jsem tygr. Klenot mezi světem a kamenem.Jsem odvaha.
Můj život je na prvním místě.

Text přidala nanca118

Video přidala nanca118

Překlad přidala nanca118

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

The Anchor texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.